Dosis-respons sammenhænge mellem løftearbejde og risiko for muskel- og skeletbesvær hos lagerarbejdere

Igangværende - Projektperiode 01. maj 2019 til 30. april 2022
Projektet undersøger dosis-responssammenhængen mellem løftearbejde og muskel- og skeletbesvær hos lagerarbejdere tilknyttet danske dagligvarekæder.
Projektet undersøger dosis-respons sammenhængen mellem løftearbejde og muskel- og skeletbesvær hos lagerarbejdere tilknyttet danske dagligvarekæder. Arbejdslister indsamles for hver arbejdsdag i 3 uger om antal kg gods håndteret for hver enkelt lagerarbejder. I samme 3 uger indsamles daglige SMS beskeder fra samme lagerarbejdere hver dag (også fridage) om smerte og psykologiske og sociale faktorer, samt at fysiologisk måling af smertetærskel foretages. Ydermere indsamles spørgeskemaer om arbejdsmiljø og helbred før og efter 1 år. Dermed vil projektet levere viden om både kort- og langtidssammenhænge mellem løftearbejde og muskel- og skeletbesvær, da der indsamles viden om dag-til-dag sammenhænge, sammenhænge på ugebasis, samt langtidssammenhænge med 1 års opfølgning.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Rúni Bláfoss

Ph.d.-studerende

3916 3221

rub@nfa.dk

Se Rúni Bláfoss's profil

Resultater