Working hours, health, wellbeing and participation (WOW)

Igangværende - Projektperiode 01. april 2015 til 31. december 2020
WOW er et nordisk projekt, hvor formålet er at undersøge sammenhænge mellem arbejdstid, helbred, trivsel og arbejdsmarkedsdeltagelse i de nordiske lande og udvikle evidensbaserede modeller og løsningsforslag.
Formål
Formålet med projektet er at undersøge sammenhænge mellem arbejdstid, helbred, trivsel og arbejdsmarkedsdeltagelse i de nordiske lande og udvikle evidensbaserede modeller og løsningsforslag.

Mål
De danske forskere bidrager med:
- Beskrivelse af arbejdstid i de nordiske lande baseret på allerede indsamlede overvågningsdata fx NAK.
- Analyser af arbejdstid og hjertekarsygdom ved brug af registre fx Dansk ArbejdstidsDatabase: www.arbejdsmiljoforskning.dk/DAD.
- Et registerbaseret studie om betydningen af indflydelse på egen arbejdstid for sygefravær.
- Koordinering af formidling om forskningsresultaterne.

Yderligere oplysninger
Find videnskabelige artikler, nyheder m.m. på projektsiden hos det finske arbejdsmiljøinstitut: http://www.ttl.fi/en/research/research_projects/wow/Pages/default.aspx

Støttet økonomisk af
NordForsk

Samarbejdspartnere
Projektet gennemføres sammen med forskere i Finland (bevillingsmodtager), Norge, Sverige og Danmark:
- The Finnish Institute of Occupational Health
- University of Tampere, School of Social Sciences and Humanities
- University of Stockholm, Stress Research Centre (SRC)
- Karolinska Institute, Department of Neuroscience,
- National Institute of Occupational Health, Oslo
- University of Bergen, Department of Public Health
- National Research Centre on Working Environment
- University of Copenhagen
- Aarhus University Hospital
- Danish Cancer Society

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Helene Garde

Anne Helene Garde

Professor MSO

3916 5258

ahg@nfa.dk

Gå til profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Ann Dyreborg Larsen

Ann Dyreborg Larsen

Epidemiolog

3916 5447

adl@nfa.dk

Gå til profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Marie Aarrebo Jensen

Marie Aarrebo Jensen

PostDoc

3916 5334

maa@nfa.dk

Gå til profil
Resultater
 • The longitudinal association between multiple job holding and long-term sickness absence among Danish employees: An explorative study using register-based data
  The association between shift work and treatment-seeking migraine in Denmark
  Long working hours and stroke among employees in the general workforce of Denmark
  Payroll data based description of working hours in the Danish regions
  Working hour characteristics and schedules among nurses in three Nordic countries - a comparative study using payroll data
  A quantitative general population job exposure matrix for occupational daytime light exposure
  Night work and postpartum depression: a national register-based cohort study
  The effects of the number of consecutive night shifts on sleep duration and quality
 • Hvad skal man være opmærksom på ved tilrettelæggelse af natarbejde?
 • Flere helbredsrisici for gravide med mere end 1 nattevagt om ugen