Working hours, health, wellbeing and participation (WOW)

Afsluttet - Projektperiode 01. april 2015 til 31. december 2020
WOW er et nordisk projekt, hvor formålet er at undersøge sammenhænge mellem arbejdstid, helbred, trivsel og arbejdsmarkedsdeltagelse i de nordiske lande og udvikle evidensbaserede modeller og løsningsforslag.
Formål
Formålet med projektet er at undersøge sammenhænge mellem arbejdstid, helbred, trivsel og arbejdsmarkedsdeltagelse i de nordiske lande og udvikle evidensbaserede modeller og løsningsforslag.

Mål
De danske forskere bidrager med:
- Beskrivelse af arbejdstid i de nordiske lande baseret på allerede indsamlede overvågningsdata fx NAK.
- Analyser af arbejdstid og hjertekarsygdom ved brug af registre fx Dansk ArbejdstidsDatabase: www.arbejdsmiljoforskning.dk/DAD.
- Et registerbaseret studie om betydningen af indflydelse på egen arbejdstid for sygefravær.
- Koordinering af formidling om forskningsresultaterne.

Yderligere oplysninger
Find videnskabelige artikler, nyheder m.m. på projektsiden hos det finske arbejdsmiljøinstitut: http://www.ttl.fi/en/research/research_projects/wow/Pages/default.aspx

Støttet økonomisk af
NordForsk

Samarbejdspartnere
Projektet gennemføres sammen med forskere i Finland (bevillingsmodtager), Norge, Sverige og Danmark:
- The Finnish Institute of Occupational Health
- University of Tampere, School of Social Sciences and Humanities
- University of Stockholm, Stress Research Centre (SRC)
- Karolinska Institute, Department of Neuroscience,
- National Institute of Occupational Health, Oslo
- University of Bergen, Department of Public Health
- National Research Centre on Working Environment
- University of Copenhagen
- Aarhus University Hospital
- Danish Cancer Society

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Helene Garde

Professor MSO

3916 5258

ahg@nfa.dk

Se Anne Helene Garde's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Ann Dyreborg Larsen

Epidemiolog

3916 5477

adl@nfa.dk

Se Ann Dyreborg Larsen's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Marie Aarrebo Jensen

Akademisk medarbejder

3916 5334

maa@nfa.dk

Se Marie Aarrebo Jensen's profil

Resultater


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00