Attraktive arbejdspladser for seniorer

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2010 til 31. marts 2015
Formålet med projektet var at undersøge, om implementering af seniorordninger kan forbedre seniormedarbejderes arbejdsmiljø og derved motivere seniormedarbejderne i ældreplejen til at blive længere tid i arbejdet.
Formål 

Formålet med interventionsprojektet er at undersøge, hvorvidt implementering af seniorordninger som virkemiddel kan forbedre seniormedarbejderes arbejdsmiljø og derved motivere seniormedarbejderne i ældreplejen til at forblive længere tid i arbejdet. 

Baggrund 

SOSU er er en af de faggrupper, der trækker sig tidligst tilbage fra arbejdsmarkedet. NFA s undersøgelse Arbejde i ældreplejen viser, at 2/3 af medarbejderne i ældreplejen kan forventes at trække sig tilbage før de bliver 62 år (1). Det er tidligere end danske lønmodtagere generelt. Samtidig er SOSU er i alderen 50-59 år den største medarbejdergruppe i faget. Det betyder, at landets kommuner har udsigt til en stor afgang af medarbejdere inden for den nærmeste årrække.  
 
Projektet bygger på den antagelse, at man gennem indførelse af seniorordninger kan skabe forbedringer af medarbejdernes arbejdsmiljø, som igen dels forebygger forringelser i helbred og velbefindende samt skaber en øget involvering i arbejdspladsen og en forøgelse af oplevet mening i arbejdet. 
Dette skaber i næste række en forøget intention om at forblive længere i arbejdet. Det antages, at sammenhængen mellem arbejdsmiljøændringer og ændret intention om forbliven i arbejde medieres af dels forøget involvering i arbejdspladsen og oplevet mening i arbejdet og dels af forbedret helbred og velbefindende (2).

Finansiering

Projektet hørte under forskningsprogrammet SOSU-II, der blev finansieret via satspuljemidlerne.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Vilhelm Borg

Gæsteforsker

3916 5358

vbo@nfa.dk

Se Vilhelm Borg's profil