Forebyggelsespakker

Afsluttet - Projektperiode 01. oktober 2010 til 31. december 2015
Evaluering af implementering af forebyggelsespakker
Fra januar 2011 kunne virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher søge om støtte til forebyggelsespakker gennem Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidligere Forebyggelsesfonden).

Forebyggelsespakkerne blev udviklet til særligt nedslidningstruede brancher. Målet med pakkerne er at forebygge fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladsen ved at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden.

En forebyggelsespakke omfatter et forløb, der er fastlagt på forhånd, som arbejdspladsen skal gennemføre. Pakken er beskrevet i en drejebog, som bl.a. indeholder oplysninger om
•hvad forløbet går ud på
•hvilke forbedringer arbejdspladsen kan forvente
•praktiske oplysninger

Til brug for udviklingen af forebyggelsespakker gennemfører NFA en evaluering af implementeringen af forebyggelsespakker. Evalueringen omfatter virksomheder, der fik tilsagn i løbet af det første år, hvor de enkelte forebyggelsespakker blev udbudt. Det drejer sig om virksomheder inden for ’Bygge og anlæg’, ’Døgninstitutioner og hjemmepleje’ samt ’Transportmidler (autobranchen)’.

Erfaringerne fra implementeringen af de første forebyggelsespakker skal blandt andet anvendes til at justere og videreudvikle eksisterende og nye forebyggelsespakker.

Forebyggelsespakkerne blev udviklet af Arbejdstilsynet (AT) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Mari-Ann Flyvholm

Seniorforsker

3916 5280

maf@nfa.dk

Se Mari-Ann Flyvholm's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00