MEntal Sundhed og betydning af Arbejdsfællesskabet under COVID-19 krisen

Afsluttet - Projektperiode 14. april 2020 til 31. december 2021
I projektet undersøges det, hvilken betydning ledere og kollegaer har for forebyggelse og håndtering af mentale helbredsproblemer i en ekstraordinær tid samt hvad de betyder for opgaveløsningen under COVID-19 krisen.
Verden befinder sig grundet COVID-19 i en ekstraordinær situation. Også Danmark er dybt påvirket af krisen. Konsekvenserne af den nuværende situation er lige så uigennemskuelige, som de er omfattende. WHO og United Nations peger på, at COVID-19- krisen vil have betydning for den mentale sundhed og øge risikoen for udvikling af mentale helbredsproblemer.

Flere peger på, at arbejdspladsen forventes at spille en – om end endnu ukendt - rolle i forebyggelse og håndtering af mentale helbredsproblemer under den aktuelle COVID-19 krise.

Projektet vil derfor skabe viden om, hvordan ledere og medarbejderes mentale sundhed og opgaveløsning påvirkes under COVID-19 krisen. Det sker gennem interviews med 50 ledere og 50 medarbejdere ansat i private virksomheder. I projektet undersøges det, hvilken betydning ledere og kollegaer har for forebyggelse og håndtering af mentale helbredsproblemer i en ekstraordinær tid samt hvad de betyder for opgaveløsningen under COVID-19 krisen.

Der rekrutteres 30 ledere og 30 medarbejdere, der som konsekvens af COVID-19 krisen pludselig arbejder på distancen. Der rekrutteres 20 ledere og 20 medarbejdere, som stadig møder op på arbejdet – men i en forandret verden, og også mange steder i en forandret organisation.

Forskningsprojektet anvender en fænomenologisk kvalitativ metode (Interpretative Phenomenological Analysis) i dataindsamling og -analyse. Dataindsamlingen indsamles sideløbende med COVID-19 krisen i foråret 2020.

Formål
Formålet er at undersøge, hvilken betydning ledere og kollegaer har for forebyggelse og håndtering af mentale helbredsproblemer i en ekstraordinær tid samt hvad de betyder for opgaveløsningen under COVID-19 krisen.

Baggrund
Fra tidligere forskning ved vi, at ledere og kollegaer spiller en særlig central rolle for den mentale sundhed og håndtering af mentale helbredsproblemer. Derfor sætter dette forskningsprojekt netop fokus på ledere og medarbejdere.

Mål
Forskningsprojektets mål er at
•skabe ny forskningsviden, der offentliggøres i 2 videnskabelige artikler i peer reviewede internationale tidsskrifter,
•udvikle forskningsbaserede redskaber og materialer til praksis, der målrettes små, mellemstore og større virksomheder.

Støttet økonomisk
Projektet er finansieret af Velliv Foreningen, der har støttet projektet med 2,5 millioner kr.

Projektleder
Post.doc Malene Friis Andersen, NFA.

Samarbejde
Forskningsprojektet gennemføres på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i et samarbejde med Aalborg Universitet.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Malene Friis Andersen

Gæsteforsker

3916 5200

mfa@nfa.dk

Se Malene Friis Andersen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00