SOK strategier - Bedre og længere arbejdsliv

Afsluttet - Projektperiode 01. oktober 2016 til 30. juni 2020
SOK strategier er tilpasningsstrategier vi benytter gennem hele livet for at håndtere reducerede ressourcer. I SOK strategier – bedre og længere arbejdsliv projektet undersøger vi hvilke SOK strategier, der benyttes på Individ, Gruppe, Ledelses og Organisatorisk niveau, som kan medvirke til et bæredygtigt og derved længere arbejdsliv for medarbejderne. Derudover udvikler vi et spørgeskema til at måle anvendelsen af SOK strategier, på de forskellige IGLO niveauer på arbejdspladserne.
Formål
Formålet med projektet er at skabe viden om hvilke SOK strategier der benyttes på individ, gruppe, ledelses og organisatorisk niveau, og at udvikle et dansk spørgeskema til at måle SOK på arbejdspladsen, hvor såvel det individuelle, gruppe og organisatoriske niveau inddrages.

Baggrund
Den demografiske udvikling har ført til øget politisk prioritering af senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Selvom tilbagetrækningsalderen er steget, ønsker flere end halvdelen af ældre arbejdstagere fortsat at forlade arbejdsmarkedet før pensionsalderen. Pensionering er ofte forbundet med en stigning i trivslen, hvilket antyder, at mange har oplevet belasting og reduceret trivsel i tiden op til pensioneringen. Der mangler viden om, hvordan bedre og længere arbejdsfastholdelse af seniormedarbejdere uden reduceret trivsel i praksis kan opnås.

Seniormedarbejdere udfordres ofte af reduceret funktionsevne som følge af aldersrelaterede fysiske og kognitive forandringer og/eller helbredsproblemer, men dette påvirker ikke nødvendigvis medarbejdernes produktivitet på arbejdet. Projektet antager, at seniormedarbejdere anvender SOK strategier til at skabe balance mellem krav og ressourcer i arbejdet, og at de derved bevarer arbejdsevnen og øger deres trivsel og motivation for at blive i arbejde. SOK strategier omfatter kombinationer af Selektion (et særligt tilvalg af de arbejdsopgaver, der passer godt til den aktuelle arbejdsevne), Optimering (ressourceudvikling i form fx kompetenceudvikling eller fysisk træning) og Kompensation (anvendelsen af alternative midler i opgaveløsningen, fx arbejdspladsindretning, tekniske hjælpemidler, ændrede procedurer).
Internationalt er der udviklet spørgeskemaer til at måle SOK, men disse er ikke afprøvet i Danmark. Der findes endnu ikke et færdigt og gennemprøvet spørgeskema, som er rettet mod arbejdspladsen, og som omfatter både individ, gruppe og organisatorisk niveau, og er tilpasset til, at der på det danske arbejdsmarked er en særlig tradition for samarbejde og medarbejderinddragelse.

Mål
SOK spørgeskemaet vil skabe et teoretisk og metodemæssigt grundlag for fremtidig forskning i, hvordan aktiv anvendelse af SOK strategier i praksis kan bidrage til et bedre og længere arbejdsliv. Derudover kan spørgeskemaet anvendes som redskab for virksomheder til at kortlægge faktisk anvendelse af SOK strategier og rammerne herfor på arbejdspladsen som en del af deres arbejdsmiljøarbejde.

Støttet af
Arbejdsmiljøforskningsfonden (AMFF)

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Annette Meng

Akademisk medarbejder

3916 5291

ame@nfa.dk

Se Annette Meng's profil

Resultater