Afdækning af eksisterende viden, metoder og praksis ift. at forebygge, håndtere og lære af udadreagerende adfærd i ældreplejen i et arbejdsmiljøperspektiv

Afsluttet - Projektperiode 01. juli 2019 til 31. december 2019

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Iben Louise Karlsen

Forsker

3916 5478

ika@nfa.dk

Se Iben Louise Karlsen's profil