Sprayprodukter, kemiske stoffer og astma i rengøringsbranchen

Afsluttet - Projektperiode 01. februar 2018 til 31. juli 2021
Hvordan kan vi undgå astma som følge af rengøringsarbejde?
Man ved fra andre lande, at der er en øget forekomst af astma blandt rengøringspersonale og brug af sprayprodukter er mistænkt for at være en del af forklaringen. I dette projekt undersøges hvilke stoffer/produkter der anvendes på det danske marked. For et udvalg af produkterne undersøges hvad man udsættes for i en almindelig brugssituation, der screenes for lungeeffekter i en kunstig lunge, og der laves en detaljeret toksikologisk vurdering af mistænkte indholdsstoffer. Således er det målet at kunne anbefale hvilke produkter/indholdsstoffer der bør udelades fra rengøringsprodukter på sprayform. Derudover undersøges det vha. diverse registre om der også er en øget forekomst af astma bland rengøringspersonale i Danmark.

Projektet støttes økonomisk af Arbejdsmiljøforskningsfonden

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Marie Frederiksen

Seniorforsker

3916 5271

mef@nfa.dk

Se Marie Frederiksen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00