Pathways from job demands and control

Afsluttet - Projektperiode 01. september 2016 til 31. august 2018
I dette projekt undersøger vi mekanismerne i sammenhængene mellem psykosocialt arbejdsmiljø og muskelskelet-besvær/smerter.
Projektets formål er at undersøge mekanismer i sammenhængene mellem psykosocialt arbejdsmiljø og muskelskelet-besvær/smerter.

Mere specifikt undersøger vi i hvilket omfang:
-Der er reciprokke sammenhænge mellem krav/kontrol i arbejdet og muskelskeletbesvær/smerter?
-Sundhedsadfærd (fx motion, kost, alkohol) er medierende faktorer i en årsags-virknings-sammenhæng mellem krav/kontrol i arbejdet og muskelskeletbesvær/smerter?
-Sammenhængene mellem krav/kontrol i arbejdet og muskelskeletbesvær/smerter er forskellige afhængig af sundhedsadfærd?
-Mentale helbredsproblemer forklarer ellermodererer sammenhængen mellem krav/kontrol i arbejdet og muskelskeletbesvær/smerter?

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen

Seniorforsker

3916 5294

ihm@nfa.dk

Se Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00