Future of work

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2019 til 31. december 2020
I Future-of-Work (FoW) projektet afdækkes trends og tendenser med betydning for det fremtidige arbejdsmiljø. Dette gøres ved at indsamle bud på udviklingen fra forskellige eksperter inden for arbejdsmiljø, bl.a. fra arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljørådgivere, forskere og myndigheder. Projektet gennemføres i samarbejde med STAMI, som har projektledelsen.
Formål
Ny teknologi, globalisering og andre samfundstendenser påvirker arbejdslivet på forskellige måder. I projektet stilles følgende spørgsmål: Hvad er de vigtigste udfordringer og muligheder for arbejdstagerne og arbejdsgiverne som følge af disse tendenser? Og hvilke konsekvenser har de for arbejdstagernes arbejdsmiljø og helbred? Spørgsmålene stilles til et bredt panel af eksperter inden for arbejdsmiljø, herunder fra arbejdsmarkedets partere, arbejdsmiljørådgiver, forskere og myndigheder. Ved at analysere hvilke tendenser, som der er størst enighed om, fås et bud på de udviklinger, som er mest sandsynlige, og hvor store konsekvenserne af dem vil blive.
Baggrund
Den hastige teknologiske udvikling, globaliseringen, en stigende andel af ældre i befolkningen, øget indvandring, og øget fokus på klima og bæredygtighed er blot nogle få af de ’megatrends’, som påvirker den måde samfundet fungerer på. Ændringer i samfundet og arbejdslivet kan medføre ny arbejdsmiljøudfordringer, men også betyde nye muligheder for at styrke arbejdsmiljøet og arbejdstagernes helbred og livskvalitet.
Projektet udføres i samarbejde med Statens Arbeidsmiljøinstitut i Norge, som har projektledelsen. Projektet er en del af et større projekt om fremtidens nordiske arbejdsmarked støttet af Nordisk Ministerråd.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Jesper Kristiansen

Seniorforsker

3916 5259

jkr@nfa.dk

Se Jesper Kristiansen's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00