NANOPACK – Forsøgsproduktion af nanobaseret antibakteriel emballage til fødevarer

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2017 til 31. december 2019
Projektet skal sikre det er sikkert at bruge en speciel slags nanopartikler i emballage i fødevarer, også for de der arbejder med partiklerne
Sygdomsfremkaldende mikroorganismer på overflader af madvarer kan give madforgiftning og infektioner. På verdensplan slår sygdomsfremkaldende mikroorganismer flere mennesker ihjel end nogen anden årsag, og problemet vokser blandt andet fordi stadig flere bakterier bliver resistente over for antibiotika.

Det er derfor vigtigt at mindske risikoen for at komme i kontakt med sygdomsfremkaldende mikroorganismer og finde alternativer til antibiotika.

En mulighed kan være at anvende nanoteknologi til at udvikle overflader med antimikrobielle effekter. Det kan både være relevant i forhold til fx vandrensning og hospitalsudstyr men også i forhold til fødevaresikkerhed.

Derfor arbejder europæiske forskere p.t. på at udvikle emballage med en antimikrobiel overflade, som kan beskytte fødevarer mod mikroorganismer og dermed forlænge fødevarernes levetid. Grundpillen i emballagen er naturligt forekommende halloysite nanorør, som får tilført essentielle olier med naturlige bioaktive forbindelser, der er uskadelige for mennesker, men som nedbrydes og hæmmer vækst af uønskede mikroorganismer.

Lykkes det at udvikle den nye emballage, kan det blandt andet medvirke til at
•mindske behovet for at tilsætte konserveringsmidler til madvarer
•mindske risikoen for, at mennesker bliver inficeret med bakterier fra fødevarer
•begrænse madspild ved at forlænge levetiden for madvarer.

Formål
Formålet med projektet er på forsøgsbasis at producere en ny type plastfilm til fødevarer. I filmen vil der blive indlejret nanorør af aluminiumsilikat (halloysite nanorør) modificeret med naturlige essentielle olier, der uskadeliggør mikroorganismer.

Samtidig skal projektet afdække, om produktion og anvendelse af denne nye emballage kan have skadelige effekter for mennesker og miljø. Det gælder under
•funktionalisering af halloysite nanorør med esssentielle olier
•nedfældning af de antimikrobielle halloysite polymerer i selve emballagen
•pakning af fødevarer i emballagen.

Halloysite nanorør
Halloysite nanorør er hule rør med en diameter på 50-150 nanometer. De dannes naturligt ud fra af et lermineral, som består af aluminium, silicium og brint.

Støttet økonomisk af
EU Horizon 2020 (bevilling 720815 )

Projektleder
TECHNION - Israel Institute of Technology, Haifa, Israel

Engelsksproget projektside www.nanopack.eu/

Samarbejdspartnere
18 forskningsinstitutioner og virksomheder fra EU og Israel

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Karin Sørig Hougaard

Seniorforsker

3916 5217

ksh@nfa.dk

Se Karin Sørig Hougaard's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Ulla Birgitte Vogel

Professor

3916 5227

ubv@nfa.dk

Se Ulla Birgitte Vogel's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00