Stress i fostertilstanden som risikofaktor for psykiske lidelser

Afsluttet - Projektperiode 01. oktober 2007 til 31. december 2010
Formålet med dette projekt er at undersøge, om stress under fosterets udvikling udgør en risikofaktor for udvikling af stressrelateret psykisk sygdom.
Formål
Formålet med projektet er at undersøge, om stress under fosterudviklingen (prænatal stress) udgør en risikofaktor for udvikling af stressrelateret psykisk sygdom.

Baggrund
En gruppe forskere på NFA har de seneste år arbejdet på at undersøge effekten af stress under fosterudviklingen. Gruppens tidligere undersøgelser tyder på, at stress under fosterudviklingen har betydning for, om stress fører til depression og angstlidelser senere i livet. I rotter observerede gruppen bl.a., at hvis moderen var stresset i graviditeten, så var afkommet mere følsomt for stress senere i livet - afkommet blev simpelthen mere forskrækkede over høj støj (øget startle-refleks). I mennesker er en øget startlerefleks markør for flere alvorlige psykiske sygdomme. Resultaterne indikerer derfor, at stress forstyrrer fosterudviklingen, måske med øget risiko for psykiske lidelser.

De fleste børn lever i dag med en stresset hverdag. De skal håndtere krav fra både skole, venner og fritidsaktiviteter, og mange stresses yderligere af eksempelvis skilsmisse i hjemmet. Hvis nogle af disse børn ydermere har været udsat for stress som fostre, kan de være mere sårbare overfor stressende påvirkninger end børn, hvis mødre ikke var stressede under graviditeten. Mere viden vil øge muligheden for at iværksætte forebyggende tiltag i fx arbejdsmiljøet til gavn for kvinderne selv og deres børn.

Mål
Viden om stresspåvirkning af fostret og udvikling af psykisk sygdom vil
- øge muligheden for forebyggende tiltag overfor gravide kvinder i fx arbejdsmiljøet, hvor krav og stress er stadigt stigende
- hjælpe til at identificere børn, der er i risiko for at udvikle psykiske sygdomme senere i livet, så forebyggende behandling kan iværksættes tidligt.

Finansiering
Ph.d.-stipendium fra Aarhus Universitet Følgende instanser har desuden bidrager økonomisk til ph.d.-projektet:
Lundbeck Fonden, Dagmar Marshal Fonden, Eli Lilly Fonden, NFA samt Psykiatrisk Hospital, Aarhus.

Samarbejde
Professor, Overlæge, dr.med. Raben Rosenberg og 1.reservelæge ph.d. Gregers Wegener Center for Psykiatrisk Grundforskning, Skovagervej 2, 8240 Risskov.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Karin Sørig Hougaard

Seniorforsker

3916 5217

ksh@nfa.dk

Se Karin Sørig Hougaard's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00