Undersøgelse af Uønsket Seksuel Opmærksomhed og chikane på arbejdspladser i Danmark (USO-DK)

Afsluttet - Projektperiode 01. august 2021 til 31. december 2022
I dette projekt foretager vi en nuanceret kortlægning af omfanget af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane i den danske arbejdsstyrke.
I dette projekt foretager vi en nuanceret tværsnits-kortlægning af omfanget af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane i den danske arbejdsstyrke med henblik på at opnå en bedre forståelse af problemets omfang og karakter, samt mere viden om hvor og hvilke typer af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane der forekommer mest hyppigt og, hvordan og hvorvidt disse er blevet håndteret på arbejdspladserne.

I de fleste kvantitative undersøgelser af konsekvenserne af seksuel chikane er det blevet målt med spørgsmålet: ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for seksuel chikane på din arbejdsplads?”. Seksuel chikane er dog et komplekst begreb, som anvendes om en række forskellige typer af adfærd både 1) kønskrænkende adfærd, 2) uønsket seksuel opmærksomhed og 3) seksuel tvang. Kønskrænkende adfærd kan for eksempel indebære sjofle eller nedsættende kommentarer om kvinder eller mænd, eller at man bliver udelukket fra aktiviteter på grund af ens køn. Uønsket seksuel opmærksomhed kan dreje sig om uønskede tilnærmelser eller berøringer, mens seksuel tvang kan være, at man afkræves seksuelle ’tjenester’ til gengæld for en belønning (fx ansættelse, lønforhøjelse eller forfremmelse) eller at man udsættes for deciderede overgreb, som voldtægt eller forsøg derpå.

NFA har i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed udviklet SUSO-spørgeskemaet (Spørgeskema om Uønsket Seksuel Opmærksomhed og chikane), der spørger ind til 21 forskellige former for adfærd, der kan betegnes som seksuelt chikanerende. Disse spørgsmål kan afdække forskellige konkrete former for uønsket seksuel opmærksomhed, kønskrænkende adfærd eller seksuel tvang, arbejdstagere kan blive udsat for i arbejdssituationen. Der stilles desuden spørgsmål til hvordan disse problemstillinger er blevet håndteret. Spørgeskemaet vil i dette projekt blive udsendt til 1.000 tilfældigt udvalgte beskæftigede personer i hver af de 36 brancher.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen

Seniorforsker

3916 5294

ihm@nfa.dk

Se Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00