Nye arbejdsformer blandt unge - Konsekvenser for arbejdsmiljøet

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2017 til 31. december 2018
Projektet indhenter viden om nye og atypiske arbejdsformer blandt unge i Norden, og hvad det betyder for deres arbejdsmiljø.
Formål
En af de kendte konsekvenser af de aktuelle transformationer af arbejdet, er en destabilisering af eksisterende arbejdsmarkeds institutioner- og organiseringer, herunder en mindre grad af faglig organisering.

Formålet med en fælles nordisk forskningsindsats er at bidrage til grundlaget for, at de nordiske lande kan planlægge og gennemføre politiske initiativer og indsatser rettet mod unge, for på den måde at bidrage til et mere bæredygtigt arbejdsliv. Denne indsats kan vise sig vigtig i forhold til at imødekomme de gennemgribende arbejdsmarkedsforandringer, som vi aktuelt ser blandt unge, for at kunne forebygge og føre tilsyn med arbejdsmiljøproblemer blandt unge i ’atypiske’ arbejdssituationer.

Baggrund
Det er et velkendt fænomen, at globale arbejdsmarkedsforandringer og nye arbejdsformer først bliver synlige blandt unge arbejdstagere, for derefter at arbejder sig op gennem alle aldersgrupper. Den finansielle krise i 2008 satte skub i udbredelsen af nye ansættelsesformer, og for nogle unge betød krisen også marginalisering og udstødelse af arbejdsmarkedet. I denne sammenhæng er begreberne ’GIG økonomi’, ’Micro økonomi’, ’Delingsøkonomi’, ’Prekært arbejde’, ’Affektivt arbejde’ og ’Atypisk arbejde’ blevet vigtige, fordi de kan være med til at forklare de forandringer, som vi i øjeblikket oplever.

Fremvæksten af nye arbejdsformer blandt unge kan også forklares i den digitale revolution, og fremvæksten af nye markeder og anderledes produktionsformer. Med den digitale revolution bliver der kontinuerligt skabt nye måder at arbejde på via netbaserede platforme, som især unge tager til sig. Samtidig peger talrige undersøgelser på, at unge arbejdstagere har særlige arbejdsmiljøproblemer.

Men den voksende gruppe af unge der arbejder i på nye måder i ’atypiske’ jobs, herunder på det digitale arbejdsmarked er underbelyst i en nordisk sammenhæng, og der er endnu ikke lavet studier der undersøger, hvilke arbejdsmiljøproblemer den aktuelle tranformation af arbejdsmarkedet fører med sig for denne gruppe unge.

Mål
Målet med projektet er at forbedre nordiske unges arbejdsmiljø, ved at gennemføre en undersøgelse af, hvilke konsekvenser moderne arbejdsliv kan have for unges arbejdsmiljø i Norden.

Konkrete mål med projektet:
• Opbygge en fælles nordisk forskningsgruppe om unge i atypiske ansættelser
• Etablere viden om sammenhængen mellem unges atypiske ansættelsesformer og deres arbejdsmiljøproblemer med brug af data fra arbejdskraftundersøgelsen (Danmarks Statistik)
• Udgive en håndbog rettet mod beslutningstagere og myndigheder i Norden
• Gennemføre en workshop om det anvendelsesorienterede perspektiv i håndbogen med deltagelse fra de nordiske lande (herunder tilsynsmyndigheder).

Denne viden er nødvendig for at nuancere vores viden om de konsekvenser, som et radikalt ændret arbejdsliv kan have for arbejdsmiljø og risici blandt unge arbejdstagere, så arbejdsmiljøeksperter og tilsynsmyndigheder bedre bliver i stand til at håndtere fremtidens arbejdsmiljøproblemer.

Støttet økonomisk af
Nordisk ministerråd (projekt 16221)

Samarbejdspartnere
Center for Ungdomsforskning (CeFU), Aalborg Universitet
Mette Lykke Nielsen, lektor, ph.d. og Louise Young Nielsen, adjunkt, ph.d.

International Research Institute of Stavanger (IRIS, Norge)
Kari Anne Holte, Research Manager, ph.d.

Göteborg Universitet, Institutionen för kulturvetenskaper, Sverige
Åsa Andersson, Doktor.

Islands Universitet, Sociology of Education, Island
Gestur Guðmundsso, Professor, ph.d.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Johnny Dyreborg

Seniorforsker

3916 5499

jdy@nfa.dk

Se Johnny Dyreborg's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00