Udvikling af en indikator for stressrelaterede psykiske helbredsproblemer

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2015 til 31. december 2017
I projektet blev det svenske spørgeskema KEDS til måling af stressrelaterede udmatningssymptomer oversat og afprøvet blandt patienter på arbejdsmedicinske klinikker.
Formål
Formålet med projektet var at oversætte et kort og gennemprøvet spørgeskema til måling af stressrelaterede udmatningssymptomer fra svensk og afprøve det i en dansk sammenhæng.

Baggrund
Langvarig og alvorlig stress kan føre til psykiske og fysiske helbredsproblemer, og der er dokumenterede tegn på, at stressrelaterede helbredsproblemer har været stigende i Danmark. På den baggrund er det vigtigt at få belyst arbejdsmiljøets betydning for risikoen for at udvikle stressrelaterede psykiske helbredsproblemer. For at belyse denne risiko er det nødvendigt med korte og gennemprøvede spørgeskemaredskaber, der er målrettet præcis denne type helbredsproblemer. Et sådant redskab findes endnu ikke i Danmark.

I Sverige har forskere under Socialstyrelsen kortlagt de typiske symptomer der optræder ved stressrelaterede psykiske helbredsproblemer på baggrund af studier af personer, der er langtidssygemeldte grundet stress.

Et centralt symptom er udpræget psykisk træthed, der kommer til udtryk som initiativløshed, manglende psykisk udholdenhed og øget behov for tid til at restituere efter mentale anstrengelser. Et andet centralt symptom er svigtende hukommelse eller koncentration. Hertil forekommer en række andre identificerbare fysiske og psykiske symptomer.

Karolinska Instituttet og det svenske Stressforskningscenter har på baggrund af symptomerne udviklet et spørgeskema, ”Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS)”, der kan identificere denne stressrelaterede dårlige helbredstilstand. Spørgeskemaet har været afprøvet og valideret i en række svenske studier.

Støttet økonomisk af
Arbejdsmiljøforskningsfonden

Samarbejdspartnere
Arbejds- og miljømedicinske klinikker på Bisbebjerg Hospital, København, Odense Universitetshospital, Odense, og Regionshospitalet i Herning, Herning, samt Lunds Universitet, og Karolinska Instituttet, Dandaryd Hospital, Stokholm.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Jesper Kristiansen

Seniorforsker

3916 5259

jkr@nfa.dk

Se Jesper Kristiansen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00