IWS-Nordic: A Nordic questionnaire assessing sexual harassment at work

Igangværende - Projektperiode 01. december 2021 til 31. maj 2023
I dette projekt udvikler vi en Nordisk version af et dansk spørgeskema om uønsket seksuel opmærksomhed og chikane. Målet er at udvikle et spørgeskema, der kan måle uønsket seksuel opmærksomhed og chikane ensartet på dansk, norsk og svensk.
I dette projekt udvikler vi en Nordisk version af det danske spørgeskema om uønsket seksuel opmærksomhed og chikane (SUSO). SUSO-spørgeskemaet er udviklet i projektet ”Uønsket seksuel opmærksomhed (USO) fra ledere og kollegaer”, finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden (bevillingsnummer 26-2018-03).

Vi anvender standardiserede metoder for spørgeskema-udvikling og validering, med henblik på at udvikle et spørgeskema, der kan måle uønsket seksuel opmærksomhed og chikane ensartet på dansk, norsk og svensk. Vi oversætter det danske spørgeskema til norsk og svensk og indsamler spørgeskemadata blandt medarbejdere i Norge og Sverige. Disse data kombineres med danske data, som er indsamlet i andre projekter, for at analysere om spørgeskemaet fungerer psykometrisk som ønsket, og om det fungerer ens på tværs af de tre inkluderede lande. Dette nordiske spørgeskema (IWS-Nordic) vil være et centralt værktøj, for at kunne lave komparativ forskning de tre lande imellem, og til brug for virksomheder i Norden, som ønsker at styrke deres forebyggelse på området.

Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd ved NIKK (Nordisk information för kunskap om kön).

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen

Seniorforsker

3916 5294

ihm@nfa.dk

Se Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00