NanoInformaTIX – Udvikling og implementering af en modelleringsplatform indeholdende nanoinformatik

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2019 til 28. februar 2023
Stort internationalt projekt omhandlende udviklingen af en webbaseret platform til risikostyring af specialfremstillede nanomaterialer.
Formål
Hovedmålet med NanoInformaTIX er udviklingen af en webbaseret platform til risikostyring af specialfremstillede nanomaterialer. Værktøjet vil være baseret på de store mængder data om fysisk-kemiske og toksikologiske egenskaber ved nanomaterialer der er genereret i det seneste årti og allerede samlet i større EU projekter som eks. NANoREG2. Data fra NanoInformaTIX samt nye nationale og EU projekter vil blive inkorporeret ved udarbejdelsen af modeller.

Platformen tilvejebringer en effektiv og brugervenlig grænseflade som letter tilgængeligheden og anvendeligheden af kompliceret data for industrien men også regulatorer og forskere. Herved kan man forudse nye eller kommende nanomaterialers påvirkning af sundhed og miljø. Samlet set skal projektet dermed understøtte en udvikling som gør at specialfremstillede nanomaterialer bevæger sig i en bæredygtig og mindre farlig retning.

Projektet er et stort internationalt samarbejde med 36 partnere ledet af spanske nationale forskningsråd (CSIC). Projektet er støttet af EUs forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020, bevilling nr. 814426..

Mere information kan findes på projektets hjemmeside www.NanoInformaTIX.eu.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Nicklas Raun Jacobsen

Forskningschef

3916 5279

nrj@nfa.dk

Se Nicklas Raun Jacobsen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00