Procesevalueringsmodel - SOSU

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2016 til 31. december 2020
Projektet er et tillægsprojekt til et AMFF-forskningsprojekt om bedre brug af hjælpemidler blandt hospitalsansatte, der har fokus på udvikling, gennemførelse og evaluering af et interventionsprojekt med deltagerinvolvering fra medarbejdere, ledere, arbejdsmiljøprofessionelle.
Tillægsprojektet har til formål at supplere og udvide det igangværende AMFF-forskningsprojekt på to måder:

1. Undersøgelse af forflytningsvejledernes opgaver og indsatser på de involverede afdelinger og på denne måde få en dybere indsigt i på hvilken måde forflytningsvejlederne kan bidrage til bedre brug af hjælpemidler.


2. Udbygning af den allerede beskrevne procesevaluering i hovedprojektet til en procesevalueringsmodel for deltagerinvolverede interventionsprojekter, på baggrund af erfaringer fra tre forskellige forskningsområder på NFA.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Birgit Aust

Seniorforsker

3916 5464

bma@nfa.dk

Se Birgit Aust's profil


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00