RADAR II Arbejdsmiljø og negative handlinger på digitale platforme

Igangværende - Projektperiode 01. marts 2021 til 30. juni 2023
social medie-kampagne skal bidrage til at nedbringe negative handlinger på det digitale arbejdsmarked
Digitalisering og nye beskæftigelsesformer er en stor udfordring i fremtidens arbejdsmiljøarbejde, og har da også tiltrukket sig stigende politisk interesse for de muligheder, såvel som udfordringer, som platformsøkonomien og den digitale udvikling har for arbejdsmiljøet. Denne teknologiske udvikling vil ligeledes få stigende betydning på det traditionelle arbejdsmarked. Studiet vil således ikke blot være til gavn for de unge, der finder beskæftigelse på det digitale arbejdsmarked, men projektets resultater vil også kunne anvendes i traditionelle arbejdsorganisationer, hvor digitale teknologier i stigende grad vinder indpas.
I projektet afprøves det, hvordan det er muligt at samarbejde om forebyggelse af arbejdsmiljø på et digitalt
medieret ureguleret arbejdsmarked, ved fælles udvikling af en social medie-kampagne til at gøre opmærksom
på og nedbringe negative handlinger på det digitale arbejdsmarked. Studiet udmærker sig ikke blot ved at undersøge et nyt men yderst aktuelt felt, men også ved at arbejde med forebyggelse og kollaborativ vidensproduktion i samarbejde med utraditionelle arbejdsmiljøaktører, der alle har en interesse i og adgang til at forebygge negative handlinger blandt unge på digitalt medierede arbejdsmarkeder. Ifølge NFA er unge en målgruppe, hvor der er evidens for at en forebyggende indsats kan gøre en afgørende forskel i relation til mentale sundhedsudfordringer.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Johnny Dyreborg

Seniorforsker

3916 5499

jdy@nfa.dk

Se Johnny Dyreborg's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00