Internetværktøj om psykisk arbejdsmiljø

Igangværende - Projektperiode 01. januar 2019 til 31. december 2021
Mange mindre og mellemstore virksomheder oplever problemer med at gennemføre systematiske indsatser for at vedligeholde og forbedre det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Formålet med dette projekt er at udvikle et gratis og let tilgængeligt internetbaseret arbejdsmiljøværktøj, som understøtter den lokale arbejdsmiljøindsats på mindre og mellemstore virksomheder.
Formålet med projektet er at udvikle et internetbaseret arbejdsmiljøværktøj, der understøtter mindre og mellemstore virksomheders indsats for at forbedre psykisk arbejdsmiljø og forebygge mistrivsel på arbejdspladsen. Ved at bruge det internetbaserede arbejdsmiljøværktøj får mindre og mellemstore virksomheder adgang til
•en internetbaseret version af NFA’s nye, validerede spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø
•en rapport med resultater fra spørgeskemaundersøgelsen
•en værktøjskasse på det internetbaserede arbejdsmiljøværktøjs hjemmeside, som hjælper ledere og medarbejdere på virksomhederne gennem processen med at omsætte resultaterne til konkrete forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø.

Projektet er finansieret af Velliv Foreningen og gennemføres i samarbejde med Interresearch.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Thomas Clausen

Seniorforsker

3916 5368

tcl@nfa.dk

Se Thomas Clausen's profil