caLIBRAte - test, kalibrering og implementering af et nyt model-baseret system til risikostyring under innovation og produktion af tekniske nanomaterialer

Afsluttet - Projektperiode 01. maj 2016 til 31. oktober 2019
Formålet med caLIBRAte-projektet er at etablere og validere et state-of-the-art modelsystem til at kunne vurdere risiciene af tekniske nanomaterialer og nano-produkter under udvikling og lancering af produkterne.
Formål
Formålet med EU-projektet caLIBRAte er at etablere og validere et state-of-the-art model-system til at kunne vurdere risiciene af tekniske nanomaterialer og nano-produkter under udvikling og lancering af produkterne. Systemet skal både tilpasses virksomhedernes behov for intern risikostyring og videreformidling af vurderinger til myndigheder, forsikringsselskaber og forbrugerne.

Baggrund
Nanoteknologi, herunder tekniske nanomaterialer (MN), forventes at blive en af grundpillerne i re-industrialiseringen af Europa. Nanomaterialer kan produceres og modificeres kemisk på atomar eller molekylær niveau for at opnå specielle egenskaber.

Vi ved, at MN generelt er mere sundhedsskadelige end mikropartikler med samme kemiske sammensætning. Der findes dog ingen validerede metoder til at vurdere og håndtere de potentielle miljø- og sundhedsmæssige risici ved at producere og anvende MN.

Denne mangel på validerede metoder til risikovurdering gør, at virksomheder kan have store udfordringer med at frembringe pålidelige data til myndighederne og få forsikret deres produkter. Usikkerheden kan medføre at andre virksomheder og forbrugerne ikke vil købe de nye MN og nano-produkter. Derfor kan virksomheder nemt risikere at tabe store ressourcer på nanoteknologiske innovationsprojekter, og at de europæiske lande generelt ikke kan udnytte deres store satsning på nanoteknologi.

Usikkerheden omkring MN og nanoprodukternes mulige miljø- og sundhedseffekter kan falde betydeligt, hvis virksomhederne begynder at udføre pålidelige vurderinger af risiciene ved MN og nanoprodukter allerede i udviklingsfasen. Det kræver, at virksomhederne får adgang til validerede metoder, som kan anvendes til risikovurdering allerede tidligt i udviklingsfasen og mere avancerede modeller kombineret med biologiske test til brug senere i forløbet. For at dette skal lykkes, må forbrugerne, forsikringsbranchen og det regulatoriske og administrative system have tillid til resultaterne fra sådanne nye værktøjer.

Mål
Målet med caLIBRAte er at opbygge et kalibreret, web-baseret ’system af systemer’, som producenter, myndigheder og virksomheder har tillid til og kan bruges til at vurdere risiciene ved at producere og anvende MN’er og MN-baserede produkter.

Systemet skal koble 4 forskellige typer af modeller. Det drejer sig om modeller til

● screening af tilsyneladende og formodede risici og tendenser inden for nanoteknologi
● control banding, kvalitativ og fuldt integreret prædiktiv kvantitativ risikovurdering på forskellige informationsniveauer
● ”safer-by-design” og multi-kriterie beslutningsværktøjer
● risikoovervågning, -styring og –vejledning/håndtering.

Støttet økonomisk af
EU Horizon 2020

Samarbejdspartnere
24 forskningsinstitutioner, interesseorganisationer og virksomheder fra EU-lande samt USA og Sydafrika.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Keld Alstrup Jensen

Keld Alstrup Jensen

Professor MSO

3916 5302

kaj@nfa.dk

Gå til profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Marina Giovanna Moser-Johansen

Marina Giovanna Moser-Johansen

Fuldmægtig

3916 5287

mgm@nfa.dk

Gå til profil
Resultater
 • Konferenceabstrakt til konference (14)
  Airborne particle exposure modelings in indoor settings
  Simultaneous modelling of dispersion and aerosol dynamics of workplace aerosol
  Readiness of control banding tools for safe innovation and regulatory occupational exposure assessment of nanomaterials
  Fornyet fokus på kemisk arbejdsmiljø - gammel vin på nye flasker?
  Udfordringer og praksis ved introduktion af nanoteknologi på virksomheder
  Particle emissions during lab-scale metal oxide synthesis and handling
  Current to the near-future i risk assessment methods for manufactured nanomaterials
  Value-chain case-studies with high quality conceptual information for model testing in caLIBRAte project
  Safety observer app for use in measuring safe working conditions and behaviour with nanomaterials
  Safety culture and perceptions and practice with nanomaterials in academia and industry
  The EU H2020 caLIBRAte project - Towards a nanorisk (innovation) governance platform
  Data-rich OECD WPMN test materials - suitable for etablishment and testing of grouping, read-across and risk assessment models?
  Emissions and worker exposure to nanoparticles in the ceramic industry
  Safety culture and perceptions and practice with nanomaterials in academia and industry
 • Tidsskriftartikel (6)
  Comparative, collaborative, and integrative risk governance for emerging technologies
  Particle release and control of worker exposure during laboratory-scale synthesis, handling and simulated spills of manufactured nanomaterials in fume hoods
  Best practices from nano-risk analysis relevant for other emerging technologies
  Toward rigorous materials production: New approach methodologies have extensive potential to improve current safety assessment practices
  Exposure models for REACH and occupational safety and health regulations
  Risk perceptions and safety cultures in the handling of nanomaterials in academia and industry [Epub ahead of print]
 • Konferenceabstrakt i tidsskrift (1)
  Orally administered SiO2 nanoparticles differing in their specific surface area did not induce local or systemic toxicity