GI-Risikovurdering af beboeres udsættelse for skimmelsvamp

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2022 til 31. marts 2023
Nogle borgere oplever gener som følge af udsættelse for mikroorganismer i egen bolig eller i arbejdsmiljøet. Der findes mere end 1 million arter af mikroorganismer og det er kun få af disse arter vi kender effekterne af ved udsættelse. Der findes ikke helbredsbasseret grænseværdier for, hvor mange mikroorganismer man må indånde i løbet af en dag.
Der er en række metoder til at undersøge udsættelse for mikroorganismer, men resultaterne varierer metoderne imellem og mangler derfor troværdighed. Hvis man kan finde pålidelige og anvendelige metoder til at risikovurdere udsættelser for mikroorganismer, vil det få stor betydning for mange mennesker, som oplever helbredsmæssige gener pga. udsættelse for mikroorganismer i bolig og i arbejdsmiljøet.
Vi vil indsamle luftprøver fra arbejdspladser og boliger, og analyser dem med eksisterende metoder, og vi vil teste en ny tilgang til at måle risikoen ved udsættelsen for mikroorganismer. Vi kalder det TIP-metoden, og den er basseret på vores immunforsvars reaktion på en eksponering. Resultater opnået med de forskellige metoder vil blive forholdt til analyser af blodprøver fra beboerne samt spørgeskemadata om helbred.
Vi har opnået støtte til at tage og analysere blodprøver og at indsamle og analysere spørgeskemadata omkring deltagernes helbred og arbejdsmiljø.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Mette Madsen

Seniorforsker

3916 5242

amm@nfa.dk

Se Anne Mette Madsen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00