Synligt og sikkert arbejde med epoxy: Forebyggelse af eksem med visualisering

Igangværende - Projektperiode 01. april 2018 til 31. marts 2021
Hvordan kan vi hjælpe arbejdere i industrier hvor man anvender epoxy med at undgå hudeksponering?
Formål
Projektets overordnede formål er at forebygge eksem forårsaget af arbejde med epoxy.

Baggrund
I kompositindustrien og andre brancher, hvor man anvender epoxy, har der i mange år været arbejdet intensivt med regler og lovpligtig uddannelse, forsøg med substitution, nye arbejdsprocedurer, ny teknologi, nye værnemidler og andre tekniske foranstaltninger. På trods af dette, er der stadig for mange, som får epoxyeksem. Grænseværdier og overvågning af luftbårne kemiske stoffer har gennem mange år været en hjørnesten indenfor det kemiske arbejdsmiljøarbejde. Dette har dog ikke været tilfældet for kemisk eksponering af huden, formodentligt blandt andet fordi det er teknisk kompliceret og ressourcekrævende. Af samme grund ved vi kun lidt om hvilke arbejdsforhold, som medfører hudeksponering. Dette gør sig ikke mindst gældende for epoxy, som man ofte ikke kan registrere, at man får på huden.

Mål
Vi vil gøre epoxy målbart og synligt, når stoffet kommer på huden, ved at tilsætte en fluorescerende tracer. Dette vil gøre os i stand til, at registrere om medarbejdere, som arbejder med epoxy, bliver eksponeret, afdække arbejdsforhold, som er forbundet med forøget risiko for eksponering, og give umiddelbar feedback til medarbejderne, så de løbende kan træne optimale arbejdsgange.

Vi har i samarbejde med epoxyindustrien udviklet en epoxyresin, som indeholder en fluorescerende tracer. Traceren afgiver lys, når den belyses med UVA-stråling, som vi kan registrere og kvantificere med en veletableret digital, billedbaseret metode.

Vi vil gennem 2 år følge 500 medarbejdere på to store virksomheder, som producerer vindmøllevinger i epoxy. Hvert halve år vil de dagligt gennem en måned registrere arbejdsprocedurer og måle eksponeringen for epoxy på huden med den nyudviklede metode. Ved studiestart og efter 2 år vil de udfylde spørgeskema bl.a. om eksem og blive lappetestet for allergi overfor de epoxyprodukter de arbejder med. Medarbejdere, som rapporterer eksem, vil gennemgå en klinisk undersøgelse.

Den ene halvdel af medarbejderne randomiseres til visualisering af hudeksponeringen, hvor de umiddelbart kan se om og hvor, de har fået epoxy på huden (interventionsgruppen). Den anden halvdel får ikke visualiseret hudeksponeringen (kontrolgruppen). Forskergruppen vil være blindet, m.h.t hvem som kommer i hvilken af de to grupper.

Efter afsluttet dataindsamling vil vi i kontrolgruppen analysere hvilke arbejdsforhold, som prædikterer hudeksponering med epoxy. Ved at sammenligne risikoen for efterfølgende hudeksponering, eksem og sensibilisering overfor epoxy i interventionsgruppen med kontrolgruppen, vil vi analysere effekten af visualiseringsinterventionen.

Metoden er enkel at anvende og vil, hvis den virker, kunne overføres direkte til andre brancher, hvor der arbejdes med epoxy.

Støttet økonomisk af
Arbejdsmiljøforskningsfonden

Projektleder
Henrik Kolstad, Århus Universitet

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Per Axel Clausen

Per Axel Clausen

Seniorforsker

3916 5273

pac@nfa.dk

Gå til profil