Integreret Voldsforebyggelse, PHD

Afsluttet - Projektperiode 01. juni 2017 til 15. december 2020
Ph.d.-projektet undersøger hvordan arbejdspladsernes forudsætninger og kontekst har betydning for en vellykket implementeringsproces af interventionen Integreret Voldsforebyggelse. Kvalitativt undersøges det, hvilke forhold der skal være til stede på arbejdspladserne, for at kunne lave effektiv voldsforebyggelse i hverdagen.
Formål
At afdække, hvilke forhold der er gunstige på arbejdspladser, når man skal gennemføre den medarbejder- og ledelsesrettede indsats til forebyggelse af vold og trusler (Integreret Voldsforebyggelse) på hhv. psykiatriske arbejdspladser og i fængsler.

Baggrund
Blandt medarbejdere i psykiatrien og kriminalforsorgen er der særlig høj forekomst af vold og trusler. Forskningsmæssigt ved vi, at vold og trusler på arbejdet kan have negative helbredsmæssige konsekvenser for medarbejderne, men vi ved ikke særlig meget om, hvad der skal til for at forebygge, at medarbejderne bliver udsat for det i deres arbejde.

Mål
Målet med dette ph.d.-projekt er at kunne bibringe viden, der kan kvalificere det praktiske arbejde med at forebygge vold og trusler i psykiatrien og i kriminalforsorgen.

Samarbejdspartnere
- Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
- Københavns Universitet
- Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning


Projektleder og kontaktperson hos NFA

Sofie Østergaard Jaspers

Forsker

3916 5371

soj@nfa.dk

Se Sofie Østergaard Jaspers's profil

Resultater


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00