Physiologically Anchored Tools for Realistic nanOmateriaL hazard aSsessment

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2018 til 30. juni 2021
For at undgå påvirkninger af mennesker og miljø ved anvendelse af nanoteknologi, vil dette internationale forskningsprojekt udvikle pålidelige værktøjer til sikkerhedsvurdering af nanomaterialer.
Formål
Formålet med PATROLS er at udvikle laboratorieteknikker og computermodeller til at teste og forudse nanomaterialers påvirkning af miljø og sundhed på lang sigt.

Baggrund
Nanoteknologi skaber betydelige videnskabelige, økonomiske og samfundsmæssige fordele, men kommercialisering og vækst er truet af usikkerhed omkring mulige påvirkninger af miljø og sundhed. Eksisterende værktøjer til sikkerhedsvurdering af nanomaterialer er ikke gode nok til at forudsige konsekvenserne af eksponering for nanomaterialer over lang tid.

PATROLS er et internationalt projekt der kombinerer et team af akademikere, industrielle forskere, embedsmænd og risikoanalytikere. Teamet samarbejder om at udvikle avancerede, realistiske og pålidelige værktøjer til vurdering af nanomaterialers sikkerhed. Værktøjerne omfatter
1) 3D laboratoriemodeller for lunge, lever og mave-tarmsystem,
2) kunstige økosystemer og
3) computermodeller til at forudsige potentielle menneskelige og miljømæssige farer.

Disse værktøjer vil minimere behovet for dyreforsøg, forbedre sikkerhedsvurderingen og støtte risikohåndtering af nanomaterialer.

Mål
Målet med PATROLS er at forbedre sikkerheden for mennesker og miljø ved lang tids eksponering for nanomaterialer.

Projektet er et stort internationalt samarbejde ledet af Swansea Universitet, Wales, UK og er støttet af EUs forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020, bevilling nr. 760813.

Mere information kan findes på projektets hjemmeside www.patrols-h2020.eu.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Trine Berthing

Mikroskopispecialist i nanoteknologi

3916 5295

trb@nfa.dk

Se Trine Berthing's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Keld Alstrup Jensen

Professor MSO

3916 5377

kaj@nfa.dk

Se Keld Alstrup Jensen's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Ulla Birgitte Vogel

Professor

3916 5227

ubv@nfa.dk

Se Ulla Birgitte Vogel's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00