Følelsesmæssige krav i arbejdet og arbejdsmarkedstilknytning

Afsluttet - Projektperiode 01. oktober 2017 til 30. september 2020
Hænger følelsesmæssige krav sammen med øget risiko for tab af arbejdsmarkedstilknytning? Kan ressourcer i arbejdsmiljøet afbøde sammenhængen mellem følelsesmæssige krav og arbejdsmarkedstilknytning?
Følelsesmæssige krav i arbejdet vedrører aspekter i arbejdet, der indebærer en følelsesmæssig indsats afmedarbejderne. Nuværende viden om følelsesmæssige krav og medarbejdernes helbred og sygefraværviser modstridende resultater alt efter, hvordan følelsesmæssige krav måles. Disse studier har typisk benyttet et simpelt design, som kun har målt følelsesmæssige krav én gang. Ydermere er sammenhænge mellem følelsesmæssige krav og langtidsledighed og førtidspension underbelyste. Endelig mangler der viden om, hvad der kan gøres på arbejdspladsen for at afbøde mulig negativ påvirkning af høje følelsesmæssige krav i job, hvor høje følelsesmæssige krav er uundgåelige.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Reiner Rugulies

Professor

3916 5218

rer@nfa.dk

Se Reiner Rugulies's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Elisabeth Framke

Forsker

3916 5487

elf@nfa.dk

Se Elisabeth Framke's profil

Resultater