En fælles europæisk tilgang til regulering af teknisk fremstillede nanomaterialer

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2012 til 31. marts 2017
Målet med NANoREG er at give lovgivere og myndigheder adgang til den nyeste viden som grundlag for deres regulering af anvendelsen af fremstillede nanomaterialer.

Formål

Baseret på spørgsmål og krav fra lovgivere og myndigheder vil NANoREG:

- levere svar og løsninger baseret på eksisterende data suppleret med ny viden,

- levere en værktøjskasse med relevante metoder og principper til risikovurdering, beskrivelse, undersøgelser af toksicitet og målinger af eksponeringer af fremstillede nanomaterialer,

- udvikle nye langsigtede teststrategier som er tilpasset behov i relation til innovation

- etablere et tæt samarbejde mellem myndighederne, industrien og videnskaben, som fører til en effektiv og praktisk anvendelig risikohåndtering af både teknisk fremstillede nanomaterialer og produkter, som indeholder denne form for nanomaterialer.

Baggrund

Fremstillede nanomaterialer har et stort potentiale både innovativt og økonomisk. Men potentialet for at udnytte disse nanomaterialer er truet, fordi virksomheder og myndigheder har svært ved at forstå / få overblik over de mulige konsekvenser for miljøet og medarbejdernes helbred og sikkerhed.

Der offentliggøres hele tiden ny viden om nanomaterialers helbredsmæssige effekter, men relevansen af denne viden er ofte uklar eller vanskelig tilgængelig for myndighederne. Samtidig vil virksomhederne gerne have nye nanomaterialer ud på markedet hurtigst muligt. Der er derfor behov for en hurtig indsats fra de regulerende myndigheder for at sikre miljøet og medarbejdernes helbred og sikkerhed.

NANoREG vil gennemføre en videnskabelig evaluering af data og testmetoder for fremstillede nanomaterialer, så lovgivere og myndigheder får adgang til den nyeste viden som grundlag for deres regulering af anvendelsen af fremstillede nanomaterialer.

Mål

Målet med NANoREG er at give lovgivere og myndigheder adgang til den nyeste viden som grundlag for deres regulering af anvendelsen af fremstillede nanomaterialer.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Keld Alstrup Jensen

Keld Alstrup Jensen

Professor MSO

3916 5302

kaj@nfa.dk

Gå til profil
Resultater
 • Konferenceabstrakt til konference (2)
  Analysis of the redox- and acid-base reactivity during transformation of manufactured nanomaterials in hydrous mediums
  Fornyet fokus på kemisk arbejdsmiljø - gammel vin på nye flasker?
 • Bidrag til bog/antologi (1)
  Engineered nanomaterials: Their physicochemical characteristics and how to measure them
 • Tidsskriftartikel (2)
  Data supporting the investigation of interaction of biologically relevant proteins with ZnO nanomaterials: A confounding factor for in vitro toxicity endpoints
  Thermogravimetry and mass spectrometry of extractable organics from manufactured nanomaterials for identification of potential coating components