Psykosocialt arbejdsmiljø, diabetes, sygefravær og førtidspension i den danske arbejdsstyrke (PSA-DISPO)

Afsluttet - Projektperiode 01. oktober 2016 til 31. januar 2020
I projektet undersøger vi sammenhængen mellem psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og risikoen for diabetes, sygefravær og førtidspension i den danske arbejdsstyrke
Formål
Studiets formål er at skabe viden om, hvorvidt arbejdspladsen kan være et sted, hvor sygdom og eksklusion fra arbejdsmarkedet kan forebygges. Vi undersøger sammenhængen mellem psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og risikoen for at udvikle diabetes, få langtidssygefravær eller komme på førtidspension i den danske arbejdsstyrke.

Langtidssygefravær og førtidspension bliver undersøgt i et hovedprojekt, mens sammenhængen med diabetes bliver undersøgt i et ph.d.-projekt.

Metode
Vi bruger resultater fra NFA’s spørgeskemaundersøgelse ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark og andre spørgeskemaundersøgelser for at måle medarbejdernes psykosociale arbejdsmiljø og kobler derefter svarene sammen med forskellige data i registre om danske sundheds- og arbejdsmarkedsforhold.

Resultater
I hovedprojektet har vi publiceret to artikler om sammenhængen mellem social kapital og risikoen for langtidssygefravær. I den ene studie, hvor vi har målt social kapital på individniveau, har vi fundet en sammenhæng mellem høj social kapital og en formindsket risiko for langtidssygefravær blandt medarbejdere med en høj socioøkonomisk status (1).

Vi fandt derimod ingen sammenhæng mellem social kapital og risikoen for langtidssygefravær blandt medarbejdere med en lav socioøkonomisk status. I det andet studie, hvor vi målte den sociale kapital på arbejdspladsniveau, fadt vi ingen sammenhæng mellem social kapital og langtidssygefravær(2).

I ph.d.-projektet har vi publiceret studieprotokollen og er i gang med analyserne (3).

Projektet er økonomisk støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Referencer

(1) Rugulies R. Workplace social capital and risk of long-term sickness absence. Are associations modified by occupational grade? European Journal of Public Health 2016;26(2):328-333. http://pmid.us/26823442.

(2) Hansen ASK et al. Does workplace social capital protect against long-term sickness absence? Linking workplace aggregated social capital to sickness absence registry data. Scandinavian Journal of Public Health 2018;46(3):290-296. http://pmid.us/28784025.

(3) Nordentoft M et al. Study protocol: effort-reward imbalance at work and risk of type 2 diabetes - a prospective study linking survey and register data. Study protocol published at Figshare; 2018. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6809363.v1.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Reiner Rugulies

Professor

3916 5218

rer@nfa.dk

Se Reiner Rugulies's profil

Resultater