Innovative Nanoinformatics models and tools: towards a Solid, verified and Integrated Approach to Predictive (eco)Toxicology

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2019 til 31. august 2023
Avanceret computerbaseret metode til test og vurdering af nanomaterialers miljø- og helbredseffekter og risikoledelse under udvikling baseret på de seneste computermodeller til risikovurdering og kunstig intelligens.
NanoSolveIT er et EU Horizon 2020 forskningsprojekt med 24 partnere. Projektet vil udvikle en avanceret computer-baseret metode til at teste og vurdere af nanomaterialers miljø- og helbredseffekter såvel som til at guide udviklere til at lave NM og produkter med lavere sundhedsrisici (Safety-by-Design). Metoden baseres på de seneste computermodeller til risikovurdering og kunstig intelligens. Det forventes at metoden kan understøtte risikoledelseskonceptet udviklet i H2020-projektet caLIBRAte og igangværende udviklinger i EU H2020 projekterne GOV4NANO, RiskGone og NANORIGO.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Keld Alstrup Jensen

Professor MSO

3916 5377

kaj@nfa.dk

Se Keld Alstrup Jensen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00