Eksponering for mikroorganismer ved arbejde med sortering af bioaffald, risikovurdering af eksponeringen, helbred og forebyggelse

Igangværende - Projektperiode 01. juni 2020 til 06. marts 2023

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Mette Madsen

Seniorforsker

3916 5242

amm@nfa.dk

Se Anne Mette Madsen's profil

Resultater