Eksponering for mikroorganismer ved arbejde med sortering af bioaffald, risikovurdering af eksponeringen, helbred og forebyggelse

Afsluttet - Projektperiode 01. juni 2020 til 06. marts 2023

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Mette Madsen

Seniorforsker

3916 5242

amm@nfa.dk

Se Anne Mette Madsen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00