Better health by work – Et feasibility studie i ældreplejen

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2022 til 31. december 2022
'Better Health by Work - et feasibility studie i ældreplejen" har til formål at undersøge, om det er muligt at organisere arbejdsopgaverne for social- og sundhedsansatte i hjemmeplejen, så de fremmer medarbejdernes sundhed.
Et kendetegn ved social- og sundhedsansattes arbejde er, at det ofte indeholder fysisk og mentalt krævende arbejdsopgaver, som forudsætter, at de ansatte har den nødvendige sundhed og fysiske formåen til at udføre arbejdet. Medarbejdere, der ikke har det, har forhøjet risiko for bl.a. smerter, nedsat funktionsevne, sygefravær og førtidig afgang fra arbejdsmarkedet. Der er derfor behov for at understøtte et arbejdsmiljø, der kan fremme sundhed og fysisk formåen hos social- og sundhedsansatte, så de rustes til et godt og langt arbejdsliv.

Det, der er bestemmende for adfærden på arbejdet, er arbejdsopgaverne. En re-organisering af arbejdsopgaverne giver en unik mulighed for at sikre gode, varige arbejdsgange, som bidrager til bedre sundhed og fysisk formåen hos de social- og sundhedsansatte. Det kan fx være, at arbejdsopgaverne fordeles, så hver medarbejder går et tilstrækkeligt antal skridt, ikke udsættes for mange tunge løft, bruger aktive transportformer, holder pauser i løbet af dagen og har begrænsede oplevelser med udadreagerende borgere.

Det er dog endnu uvist, om det muligt at fordele arbejdsopgaverne i ældreplejen med øje for de fysiske og mentale krav i arbejdet – uden at det går ud over plejekvalitet og effektivitet. Det er også uvist, hvordan arbejdspladsen kan gøre det i praksis, og om medarbejderne vil bifalde en reorganisering. Det vil dette projekt derfor afdække i samarbejde med en kommunal hjemmeplejeenhed.

Projektet skal udvikle, afprøve og evaluere et planlægningsredskab/en planlægningsmetode, der understøtter hjemmepleje-enheder i at tilrettelægge en arbejdsdag med en god fordeling og variation mellem: 1) arbejdsopgaver, der er fysisk krævende og arbejdsopgaver, der bidrager til fysisk restitution, og 2) arbejdsopgaver, der er mentalt krævende, og arbejdsopgaver, der er mindre mentalt krævende.

Projektet forventes afsluttet ultimo 2022.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Maja Vilhelmsen

Videnskabelig assistent

3916 5229

mvi@nfa.dk

Se Maja Vilhelmsen's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00