Branchespecifikt implementeringsredskab (UBA)

Afsluttet - Projektperiode 01. oktober 2016 til 30. september 2019
Formålet med projektet er at udvikle et redskab, der kan få danske arbejdspladser til at forbedre arbejdsmiljøet hurtigere og mere effektivt.
Formål
Formålet med projektet er at udvikle et redskab, der kan få danske arbejdspladser til at forbedre arbejdsmiljøet hurtigere og mere effektivt. Med udgangspunkt i den praksisbaserede forskning og forskningsprojektet NORMA (Norm- og værdibaseret model for arbejdsmiljøarbejdet på SOSU-arbejdspladser) er der blevet udviklet et såkaldt branchespecifikt redskab.

Det redskab er en tjekliste, der skal gøre det lettere for blandt andet arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg at komme i mål med at implementere indsatser i arbejdsmiljøet. Tjeklisten er udviklet sammen med SOSU-branchen, så det lever op til de ting, der efterspørges på SOSU-arbejdspladserne.

Kampagne
For at skabe øget opmærksom omkring redskabet lanceres en landsdækkende kampagne den 4. september 2017, som skal ramme alle SOSU-arbejdspladser, bl.a. plejecentre og hjemmepleje. Udbredelsen sker gennem de samarbejdspartnere, der også har været med til at udvikle redskabet. Der oprettes en hjemmeside i forbindelse med kampagnen, da redskabet skal fungere som en onlineløsning.

Forskning
Det centrale forskningselement i projektet er at evaluere udbredelsen af redskabet. Det vil sige både kendskab, anvendelse, implementering og effekt (IMPACT). Evalueringsmodellen udvikles i samarbejde med et internationalt ekspertpanel. Det er i denne forbindelse oplagt at anvende de danske registre (f.eks. CVR-registret) og nationale undersøgelser (f.eks. spørgeskemaet Arbejdsmiljø og Helbred).

Baggrund
Rigtig meget arbejdsmiljøviden når aldrig ud til arbejdspladserne og forbedrer arbejdsmiljøet. For koblingen mellem forskning og praksis – det vil sige vidensudbredelsen – og succes med at få forskningen ud på arbejdspladserne halter desværre i dansk arbejdsmiljøforskning. Derfor er projektets overordnede formål at udvikle en stærkere dansk forskning i udbredelse af arbejdsmiljøviden.
MEDvirk-projektet tager udgangspunkt i SOSU-arbejdspladser, fordi mange års forskning i netop SOSU-arbejdsmiljøet gør faggruppen til et oplagt sted at begynde. Resultatet bliver et redskab, der er praktikerudviklet og evidensbaseret. Forskningsteamet består foruden forskerne af repræsentanter fra Arbejdstilsynet, BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration, KL, FOA, PenSam og Videnscenter for Arbejdsmiljø.

Mål
Det er projektets mål at skabe et relevant, varigt og virkningsfuldt redskab til at arbejde med arbejdsmiljø på SOSU-arbejdspladser. Målgrupperne er arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter samt ledere og medarbejdere inden for SOSU-området.

Derudover er det også et mål, at redskabet kan bruges til at udbrede arbejdsmiljøviden på danske arbejdspladser generelt – bl.a. gennem Arbejdstilsynet, relevante faglige organisationer og BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration.

Prøv den digitale tjekliste - MEDvirk
Tjeklisten henvender sig til arbejdsmiljøgruppen eller MED-udvalget på din arbejdsplads og kan frit downloades – den findes på www.MEDvirkNU.dk.

• Se kampagnevideoen for MEDvirk.
• Se hvordan du bruger redskabet MEDvirk i denne instruktionsfilm til MEDvirkNU.

Støttet økonomisk af
Arbejdsmiljøforskningsfonden

Samarbejdspartnere
VFA, FOA, KL, AT, BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00