Kompetenceudvikling i staten 55+

Igangværende - Projektperiode 01. marts 2022 til 31. december 2025
Projektet indkredser de faktorer, der kan understøtte, at flere 55+ ansatte deltager i kompetenceudvikling.
Projektet indkredse de specifikke muligheder, motiver og barrierer for kompetenceudvikling der eksisterer i forskellige grupper og på forskellige niveauer, samt give et stærkt og vidensbaseret grundlag for den indsats som ønskes igangsat for at fremme 55+ ansattes muligheder for kompetenceudvikling i staten.

Der gennemføres et survey til alle 51.000 (ifølge Danmarks Statistik) 55+ ansatte i staten samt deres ledere. Survey-tilgangen kombineres med kvalitative interviews af udvalgte grupper for at dykke endnu mere ned i de praktiske aspekter af hvad der skal til for hvem.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Lars Louis Andersen

Professor MSO

3916 5319

lla@nfa.dk

Se Lars Louis Andersen's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00