Løse ansættelser og mentale sundhedsudfordringer

Igangværende - Projektperiode 01. august 2018 til 31. maj 2022
Antallet af løst ansatte, det vil sige ansatte, som ikke har en fast fuldtidsansættelse, forventes at stige i fremtiden. I dette projekt sættes fokus på arbejdere med løse ansættelser, deres arbejdsmiljø og sammenhængen til mentale sundhedsudfordringer.
Formål
Projektet indeholder tre delprojekter, som til sammen har til formål at undersøge løse ansættelser og mentale sundhedsudfordringer, for derigennem at kunne udvikle indsatser til tidlig forebyggelse af problemer i denne gruppe.

De tre delprojekter undersøger:
Delprojekt 1: Er der en sammenhæng mellem ansættelsesform og mental sundhed? Spiller jobusikkerhed og arbejdsmiljø en rolle for sammenhængen?
Delprojekt 2: Hvordan håndteres de løst ansattes arbejdsmiljø på arbejdspladsen? 
Delprojekt 3: Hvilke særlige fordele og udfordringer er der for løst ansatte, der får arbejde formidlet via digitale platforme?

Baggrund
Løst ansatte, det vil sige ansatte som ikke har en fast fuldtidsansættelse, har typisk større usikkerhed i ansættelsen, løsere tilknytning til arbejdsmarkedet og dårligere arbejdsmiljø end fast ansatte. Løst ansatte formodes derfor at have større risiko for at udvikle mentale sundhedsudfordringer i form af dårlig søvn, stress og depression.

I dag har ca. 14 % af alle ansatte en meget kort ugentlig arbejdstid, 9 % har en tidsbegrænset stilling, 5 % er solo-selvstændige og 1 % har arbejde via en digital platform. I fremtiden forventes gruppen af løst ansatte at blive væsentlig større.

Mentale sundhedsudfordringer er associeret med dårlig trivsel og kan bevirke til tabte arbejdsdage. Såfremt løse ansættelser indebærer forhøjet risiko for udvikling af mentale sundhedsudfordringer er der god grund til at se på, hvilke forhold på arbejdspladsen, der kan imødekomme denne risiko.

Støttet økonomisk af
Velliv

Samarbejdspartnere
-Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS), Institut for sociologi, Københavns universitet.·

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Helene Garde

Professor MSO

3916 5258

ahg@nfa.dk

Se Anne Helene Garde's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Helena Breth Nielsen

Forsker

3916 5286

hbn@nfa.dk

Se Helena Breth Nielsen's profil

Resultater