Strategi til testning af menneskeskabte nanomaterialer - ITS NANO

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2012 til 31. december 2013
Målet med dette projekt er at udvikle rammerne for en mere sikker anvendelse af menneskeskabte nanomaterialer både i arbejdsmiljøet og privat.
Mængden af information om karakterisering af risici ved menneskeskabte nanomaterialer vokser kraftigt. Parallelt med den videnskabelige udvikling af nanomaterialer igangsættes der også initiativer for at identificere eventuelle behov for at regulere anvendelsen af disse nanomaterialer.

Formål
Formålet med ITS NANO er, at udvikle
- en ramme for den fremtidige forskning baseret på standardiserede metoder, som sigter mod rationelt at gruppere menneskeskabte nanomaterialer i henhold til deres fysiske egenskaber, kemiske egenskaber og biologiske egenskaber.
- en ramme for den fremtidige forskning som sigter mod en gruppering af menneskeskabte nanomaterialer ud fra den specifikke sundhedsrisiko de udgør i forhold til immunologi, respiration, reproduktion, kredsløb mm.
- en strategi for, hvordan man kan få interessenterne (fødevareindustrien, producenter af nanomaterialer, medicinal -og sundhedsrelateret industri) til at tilslutte sig en fælles strategi for risikovurdering af nanomaterialer og en fælles tilgang til at give offentligheden de nødvendige evidensbaserede oplysninger om deres produkter.

Mål
Målet med dette er en mere sikker anvendelse af menneskeskabte nanomaterialer både i arbejdsmiljøet og privat.

Støttet økonomisk af
EU 7th Framework Programme has granted 724,899 € to the ITS Nano-project. The NRCWE part of the project sum up to 84,112 €.

Overordnet projektledelse
Projektet ledes af professor Vickey Stone, Heriot-Watt University, England

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Ulla Birgitte Vogel

Professor

3916 5227

ubv@nfa.dk

Se Ulla Birgitte Vogel's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00