Spildevand, affald og slam – identificering og kvantificering af eksponering for biologiske agenser, risikovurdering og arbejdsbetingede helbredsrisici

Igangværende - Projektperiode 01. januar 2020 til 31. december 2022
Vi undersøger biologiske agenser i indåndingsluften, på affaldsarbejdernes hænder og i luften generelt i forskellige relevante arbejdsmiljøer. Disse fund sammenholdes så med den enkelte affaldsarbejders selvrapporterede helbred samt biologiske markører i blodprøver. Med brug af den tilgængelige litteratur kan prøverne derefter risikovurderes. Vi får således mulighed for at 1) vurdere eksponeringen for biologiske agenser, 2) identificere arbejdsopgaver med særlig risiko for eksponering, 3) risikovurdere eksponeringerne, 4) erkende sammenhænge imellem eksponering og mål for medarbejdernes helbred, og 5) komme med retningslinjer i forhold til hvilke biologiske agenser, der bør være fokus på i fremtidige undersøgelser.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Mette Madsen

Seniorforsker

3916 5242

amm@nfa.dk

Se Anne Mette Madsen's profil

Resultater


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00