Fravær, viden og metodeudvikling

Igangværende - Projektperiode 01. januar 2015 til 31. december 2022
Projektet har fokus på sygefraværet, både det korte og det langvarige.
I projektet fokuserer vi på korttids- og langtidssygefraværet samt årsager til tilbagetrækning og arbejdsmiljømæssige incitamenter til at blive flere år på arbejdsmarkedet.

Der vil også være et særligt fokus på at skabe ny viden om omfanget af sygefraværet og sammenhænge mellem arbejdsmiljøet og fraværet fra arbejdet.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Mari-Ann Flyvholm

Seniorforsker

3916 5280

maf@nfa.dk

Se Mari-Ann Flyvholm's profil

Resultater