Fastholdelse af arbejdsevne og arbejdstilknytning blandt folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer (BALANCE)

Afsluttet - Projektperiode 01. april 2013 til 31. august 2016
Hvordan kan man bedst hjælpe folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer til at opretholde eller styrke deres arbejdsevne og fastholde deres arbejde? Det har dette forskningsprojekt forsøgt at finde svaret på.
Formål
Formålet med BALANCE-projektet er at udpege nye veje til at sikre eller øge arbejdsevnen hos medarbejdere med nedsat psykisk velbefindende.

På baggrund af evidensen i den internationale forskning vil forskerne bag BALANCE-projektet udvikle en flerstrenget intervention, som sigter mod at medarbejdere med mentale helbredsproblemer opretholder eller styrker arbejdsevnen og fastholder deres arbejde. Forskerne vil afprøve, hvilken effekt interventionen har på arbejdsevne og tilknytning til arbejdsmarked blandt folkeskolelærere gennem et lodtrækningsforsøg.

Konkret fokuseres på, at
• reducere risikoen for at få alvorlige psykiske helbredsproblemer ved at opfange udsatte medarbejdere tidligt
• bevare eller forbedre arbejdsevnen hos medarbejdere med nedsat psykisk velbefindende
• styrke muligheden for at fortsætte i arbejdet for personer med nedsat psykisk velbefindende. Nedsat psykisk velbefindende.

Betegnelsen omfatter reaktioner på belastninger (belastningsforstyrrelser / tilpasningsforstyrrelser), stress, udbrændthed, depression, angst (panikangst, socialfobi og generaliseret angst), PTSD, funktionelle lidelser (jf. Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejdet, Vilhelm Borg 2010).

Projektet er støttet af
Satspuljemidler og Lærernes pension

Samarbejdspartnere
Arbejdsmiljø København, Psykiatrifonden og Københavns Kommune.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Jesper Kristiansen

Seniorforsker

3916 5259

jkr@nfa.dk

Se Jesper Kristiansen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00