Betydning af organisation, ledelse, team og medarbejder for fysiske arbejdsbelastninger og muskelskeletbesvær

Igangværende - Projektperiode 01. april 2018 til 31. marts 2021
DOSES IGLO skaber ny viden om hvilke faktorer på arbejdspladsen, der bør fokuseres på for effektivt og langtidsholdbart at forhindre fysisk overbelastning og forebygge muskelskeletbesvær.
Formål
Det overordnede formål med projektet er at undersøge, i hvilken grad medarbejdernes fysiske arbejdsbelastninger – dvs. hyppigheden af løft uden brug af hjælpemidler og arbejde med stærkt foroverbøjet ryg – og udvikling af muskelskeletbesvær, bliver bestemt af faktorer på henholdsvis organisations-, ledelses-, team-, og/eller medarbejder-niveau.

Baggrund
Andelen af medarbejdere i Danmark, som rapporterer at være fysisk overbelastede og har muskelskeletbesvær, er uforandret trods en række indsatser på arbejdspladserne. Disse indsatser har typisk fokuseret på at uddanne medarbejderne via kurser i ergonomiske arbejdsstillinger og anvendelse af tekniske hjælpemidler, men synes ikke alene at have haft den ønskede effekt.

Manglende effekter af denne type medarbejder-fokuserede indsatser kan skyldes, at bestemte faktorer i enten organisationen eller på ledelses- eller teamnivau er afgørende for brugen af hjælpemidler og skånsomme ergonomiske arbejdsstillinger, samt for udvikling af muskelskeletbesvær. I forskningen mangler vi dog dokumentation for at kunne give svar på, hvilke faktorer på organisations-, ledelses-, team- og/eller medarbejder-niveau på arbejdspladsen, der er afgørende for at undgå fysisk overbelastning og muskelskeletbesvær hos medarbejderne.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Kristina Karstad Meyland

Forsker

3916 5367

kka@nfa.dk

Se Kristina Karstad Meyland's profil