NANODEVICE - Novel Concepts, Methods, and Technologies for the Production of Portable, Easy-to-Use Devices for the Measurement and Analysis of Airborne Engineered Nanoparticles in Workplace Air

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2009 til 31. maj 2013
Nye metoder til at overvåge menneskeskabte nanopartikler i arbejdsmiljøet.
Formål
Hovedformålet med EU-projektet NANODEVICE er at udvikle nye metoder til at måle og karakterisere specifikke egenskaber for tekniske nanopartikler opsamlet fra luftbåret støv. Som grundlag for apparatudviklingen skal projektet også indledningsvist identificere toksikologisk relevante måleparametre, der kan inkorporeres i teknisk avancerede instrumenter. Måleapparaterne skal være bærbare og lette at anvende direkte på arbejdspladserne. Projektet skal blandt andet også undersøge, hvordan partiklerne spredes til arbejdsmiljøet.

Baggrund
Tekniske (menneskeskabte) nanopartikler har en række unikke egenskaber som gør, at virksomheder i stigende grad anvender dem i et utal af nye sammenhænge som fx i maling, tennisketsjere, byggematerialer og overfladebehandling. Der er risiko for at nanopartikler kan frigives til luften, både når de bliver fremstillet, håndteret som råmaterialer samt under efterfølgende anvendelse og destruktion. Det er derfor nødvendigt at kunne overvåge, om disse partikler påvirker arbejdsmiljøet.

Mål
EU lægger stor vægt på, at resultaterne fra NANODEVICE-projektet bliver anvendt i praksis til at beskytte arbejdsmiljøet bedst muligt. Projektet har derfor en vigtig opgave med at formidle resultaterne og igangsætte, at forskere, administratorer og industri i fællesskab fastlægger metoder til og retningsliner for sikker håndtering og anvendelse af nanopartikler på arbejdspladser. Resultaterne vil derudover blive brugt til at revidere og udbygge internationale standarder for brug og håndtering af tekniske nanopartikler i virksomheder i Europa og gerne internationalt.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Keld Alstrup Jensen

Keld Alstrup Jensen

Professor MSO

3916 5302

kaj@nfa.dk

Gå til profil
Resultater
  • Tidsskriftartikel (2)
    Thermogravimetry and mass spectrometry of extractable organics from manufactured nanomaterials for identification of potential coating components
    Pulmonary toxicity of Fe2O3, ZnFe2O4, NiFe2O4 and NiZnFe4O8 nanomaterials: Inflammation and DNA strand breaks [Epub ahead of print]