Erhvervsskoler som brobyggere til sikkert arbejde for unge lærlinge og elever

Igangværende - Projektperiode 01. januar 2023 til 31. december 2025
Lærlinge og elever har en forøget risiko for arbejdsulykker. Kan en koordineret indsats fra erhvervsskoler og lærepladser bidrage til mere sikre elev- og lærepladser i fremtiden? Det vil projektet undersøge.
FORMÅL: Det overordnede formål med projektet er, at evaluere effekten af en flerstrenget arbejdsmiljøindsats rettet mod bedre sikkerhed på de unges elev- eller lærepladser, inden for industri, bygge-anlæg og landbrug. Arbejdsmiljøindsatsen er både rettet mod erhvervsskolen og elev- lærepladseR, samt rettet mod en bedre brobygning mellem skole og læreplads.

INDSATS: Den lærepladsbaserede indsats består af en pilottestet ’gylden standard’ til forbedring af sikkerhedsniveauet på elev- og lærepladser, der bl.a. indeholder tjeklister og redskaber til at sikre en god og sikker læreplads. Den skolebaserede indsats består af en evidensbaseret arbejdsmiljøundervisning med fokus på viden og handlekompetencer, med relevans for de nævnte brancher. Endelig sikres en bedre brobygning mellem skole og læreplads ved at en faglærer besøger lærepladsen 2 gange i løbet af projektperioden.

FORVENTET RESULTAT: Projektet vil bidrage med ny viden samt konkrete redskaber til både den skolebaserede og den lærepladsbaserede indsats. Dette skal bidrage til at lærlinge og elever bliver klædt bedre på til deres nye arbejdsopgaver i praksis, samt at lærlingene møder et arbejdsmiljø, der giver dem sikre rammer, for at uddanne sig effektivt i deres fremtidige fag.

PERSPEKTIV: Viden fra projektet kan ses som det første vigtige trin i udformningen af forebyggelsesstrategier målrettet erhvervsskoler og lærepladser, der efterfølgende kan tilpasses og opskaleres til alle erhvervsuddannelser, hvor der pt. løbende er omkring 110.000 unge under uddannelse.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Johnny Dyreborg

Seniorforsker

3916 5499

jdy@nfa.dk

Se Johnny Dyreborg's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00