Kortlægning af muligheder for brug af udendørsaktiviteter i kerneopgaven ved SOSU-arbejde

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2022 til 31. december 2022
Projektet skal kortlægge muligheder og barrierer for brug af udendørsaktiviteter i SOSU-arbejdet med henblik på at sikre et stabilt fundament for kommende arbejdspladsinterventioner i branchen.
Social og Sundhedsassistenter og Social og Sundhedshjælperes (SOSU-arbejdere) arbejde er ofte karakteriseret ved at være fysisk og mentalt krævende. Det kan medføre smerter og stress, som vi ved kan føre til sygefravær. Derfor er der behov for tiltag der kan reducere risikoen for sygefravær bland SOSU-arbejdere.
Indenfor forskningen har der de seneste år været fokus på betydningen af virksomheders uderum for medarbejdernes sundhed og trivsel. I Malmö deltog 58 kommunale medarbejdere i et projekt, hvor de flyttede en række forskellige arbejdsaktiviteter udendørs. Projektet viste en række positive konsekvenser af at arbejde udendørs, bl.a. øget generelt
velvære, afbalancering af stresssymptomer, bedre kommunikation og sociale relationer, øget koncentration og følelse af selvbestemmelse. Deltagerne oplevede dog også skyldfølelse over at være udendørs og en følelse af, at det ikke var ‘rigtigt arbejde’. Resultaterne fra Malmö understøttes af andre projekter, der viser stort udbytte af at arbejde udendørs, men også en række fysiske, organisatoriske og kulturelle forhindringer for at flytte arbejdsaktiviteter udendørs.
I forbindelse med Covid-19 pandemien er der opstået et øget fokus på udeaktiviteter med henblik på at reducere smitterisiko og efterfølgende sygefravær. Desuden kan øget brug af udeaktiviteter i kerneopgaven have en potentiel gavnlig effekt på det fysiske og mentale arbejdsmiljø, der er proxymål for kommende sygefravær. Derfor kunne øget brug af udeaktiviteter under kerneopgaven i arbejdet være en mulighed for at nedbringe sygefraværet hos SOSU-arbejdere.
For at kunne klarlægge om øget brug af udendørsaktiviteter er en mulighed for SOSU-arbejdere er der behov for en struktureret kortlægning af muligheder og barrierer.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Mikkel Brandt Petersen

Seniorforsker

3916 542

mbp@nfa.dk

Se Mikkel Brandt Petersen's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00