Støj, akustik og det psykiske arbejdsmiljø

Afsluttet - Projektperiode 01. oktober 2011 til 28. februar 2015
I projektet blev gennemført en akustisk intervention på to skoler. Formålet var at undersøge om bedre akustik (lavere efterklangtid) i klasselokalet førte til bedre trivsel blandt lærerne. I et supplerende delprojekt blev effekten på elevernes trivsel undersøgt.
Formål
Det overordnede formål med dette forskningsprojekt var at skabe viden om, i hvor høj grad det er muligt at forbedre trivslen for lærere i folkeskolen gennem forbedringer i lydmiljøet. For at opnå dette gennemføres en kontrolleret akustisk intervention på to folkeskoler.

Baggrund
Klasseværelsers dårlige lydmiljø kan påvirke lærere og elevers trivsel og indlæring negativt. Det viser resultaterne fra en række videnskabelige undersøgelser. Der mangler undersøgelser i skoleverdenen, som dokumenterer karakter og størrelse af mulige positive effekter af en akustisk intervention. Det overordnede formål med projektet var derfor at undersøge, i hvor høj grad et bedre lydmiljø kan forbedre lærerenes trivsel. I projektet blev derfor gennemført en kontrolleret akustisk intervention på to folkeskoler. Hypoteserne var, at en bedre akustik vil føre til, at baggrundsstøjen mens lærerne underviser i klasserne falder, at lydmiljøet bliver bedre dvs. at lærerne oplever at være mindre udsat for støj i arbejdet op oplever mindre forstyrrelse og uro i klassen, og endelig at lærerne oplever bedre trivsel. I et delprojekt blev undersøgt effekten af interventionen på elevernes trivsel.

Støttet økonomisk af
Arbejdsmiljøforskningfonden

Samarbejdspartnere
Projektet blev udført i samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), Danmarks Tekniske Universitet, Akustik Aps, og AB Akustik

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Jesper Kristiansen

Seniorforsker

3916 5259

jkr@nfa.dk

Se Jesper Kristiansen's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00