Arvelige mutationer efter prænatal udsættelse for nanopartikler

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2009 til 31. december 2010
Projektet har undersøgt, om udsættelse for nanopartikler i fostertilstanden giver øget kromosom instabilitet hos mus.
Formål
I dette ph.d.-projekt blev det undersøgt, om udsættelse for nanopartikler (fx nano-TiO2 eller kulbaserede nanopartikler som carbon black og carbon nanotubes) i fostertilstanden giver øget kromosom instabilitet (en følsom markør for ændringer i arvematerialet) hos mus.

Baggrund
Nyere forskning viser, at carbon black er mutationsfremkaldende i celler, selvom carbon black ikke indeholder PAH’er. Det betyder at det er kulpartiklen, og ikke stoffer, der er bundet til overfladen af partiklen, der øger mutationsfrekvensen.

Tidligere fund efter prænatal udsættelse for dieselpartikler indikerer, at sæd og æg under meiosen kan være særligt følsomme overfor partikel-medieret kromosom instabilitet, som derfor nedarves til afkommet, hvilket kunne prædisponere både for kræft og medfødte misdannelser.

I dette projekt blev der foretaget 2 avlsforsøg med afkom af mus, der blev eksponeret in utero med nanopartikler.

Samarbejde
Ph.d.-projektet udføres i samarbejde med Carole Yauk, Adjunct Research Professor, Research Scientist hos Health Canada.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Karin Sørig Hougaard

Seniorforsker

3916 5217

ksh@nfa.dk

Se Karin Sørig Hougaard's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00