Styrket evidensbaseret arbejdsmiljøpraksis (SEAP)

Igangværende - Projektperiode 01. oktober 2021 til 30. september 2024
I forskningsprojektet Styrket Evidensbaseret arbejdsmiljøpraksis (SEAP) undersøger vi, hvordan man bedst muligt kan omsætte viden fra forskningen til godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne
Der findes rigtig meget brugbar forskningsviden om arbejdsmiljøet og viden om, hvordan man kan omsætte den til et bedre arbejdsmiljø. Meget af den når desværre ikke ud til gavn for danske arbejdspladser. I forskningsprojektet Styrket Evidensbaseret arbejdsmiljøpraksis (SEAP) vil vi undersøge, hvordan man bedst muligt kan omsætte viden fra forskningen til godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Resultaterne fra undersøgelsen vil forhåbentlig føre til, at flere arbejdspladser med tiden får styrket deres arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejde. Som deltagere bidrager I til at gøre det nemmere for andre arbejdspladser at arbejde med deres arbejdsmiljø og forbedre sikkerheden og medarbejdernes sundhed. SEAP-projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU). Det gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitet og TeamArbejdsliv.
Aktiviteterne i projektet gennemføres med hjælp fra Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration (BFA-VOA) og Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Industrien (BFA-I).

Aktionslæringsaktiviteter (workshops)
Projektet forsøger at skabe dialog i øjenhøjde om nyttig arbejdsmiljøviden. Vi arrangerer fire workshops, hvor forskere i arbejdsmiljø, repræsentanter for BFA-VOA og BFA-I, arbejdsmiljørådgivere og en række arbejdspladser sætter sig sammen og identificerer konkrete arbejdsmiljøproblemer og brugbare løsninger på dem.
Tolv arbejdspladser, der har deltaget i en workshop, vil blive tilbudt at deltage i et længere forløb, hvor de 2-3 gange mødes med en arbejdsmiljøkonsulent og får støtte til at skabe forbedringer på arbejdspladsen. Når forløbet er slut, bliver alle deltagere inviteret med på en workshop, hvor de kan lære af hinandens erfaringer fra forløbet.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Ole Henning Sørensen

Chefkonsulent

3916 5331

ohs@nfa.dk

Se Ole Henning Sørensen's profil


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00