Fast nat - ulykker og helbred ved fast nat

Igangværende - Projektperiode 01. januar 2018 til 30. juni 2023
Hvad skal man gøre, når nogen medarbejdere ønsker fast natarbejde? Skal man følge anbefalingerne om at minimere fast natarbejde eller anbefalingerne om indflydelse på egen arbejdstid? I dette studie undersøger vi om fast natarbejde indebærer samme risiko for ulykker og helbredskonsekvenser som skiftearbejde med nat.
Formål
Formålet med dette projekt er at undersøge om medarbejdere, der har (valgt at have) fast natarbejde, har en større risiko for ulykker og helbredskonsekvenser end medarbejdere med skiftearbejde med nat.

Baggrund
Sundhedssektoren er en ulykkestung branche med en stor forekomst af natarbejde. Udover større risiko for ulykker har medarbejdere med natarbejde også større risiko for helbredsproblemer end dagarbejdere.

Det er derfor vigtigt at undersøge om risiko for ulykker og dårligt helbred kan mindskes ved forskellige måder at tilrettelægge natarbejdet på. Forskere anbefaler generelt at reducere forekomsten af fast natarbejde. Men man anbefaler også, at medarbejdere har indflydelse på tilrettelæggelsen af deres egen arbejdstid.

Disse to anbefalinger kan trække i hver sin retning, idet en måde at udøve indflydelse på sin arbejdstid er at vælge et job med fast natarbejde, hvis det er muligt. Erfaringsmæssigt er der en ikke ubetydelig gruppe medarbejdere, der ønsker at have fast natarbejde.

En grund til at vælge fast natarbejde kan være man trives bedre med fast natarbejde end skiftearbejde med nat. Hvis man som leder i et erhverv med natarbejde giver mulighed for, at nogle medarbejdere kan have fast natarbejde, vil man samtidigt kunne imødekomme ønsker om mindre natarbejde hos andre medarbejdere, og dermed mindske deres risiko for ulykker og negative helbredskonsekvenser.

Hvad skal man så gøre, når nogen medarbejdere ønsker fast natarbejde? Skal man følge anbefalingerne om at minimere fast natarbejde eller anbefalingerne om indflydelse på egen arbejdstid?

I dette studie undersøger vi om fast natarbejde indebærer samme risiko for ulykker og helbredskonsekvenser som skiftearbejde med nat. Hvis medarbejdere, der har valgt at have fast natarbejde, er særligt gode til at håndtere natarbejde og dermed er bedre beskyttet mod de negative effekter i forhold til ulykker og helbred kan det have betydning for en nuancering af anbefalingerne omkring tilrettelæggelse af natarbejde, ellers kan de nuværende anbefalinger fastholdes.

Mål
Dette studie fokuserer på personer, som selv har valgt at have fast natarbejde, og det er på mange måder en særlig gruppe medarbejdere. Såfremt studiet viser, at disse medarbejdere har en mindre risiko for ulykker og helbredsproblemer, kan disse resultater ikke generaliseres til alle, der arbejder om natten. Viden fra dette studie kan derimod bruges som grundlag for en nuancering af anbefalinger om tilrettelæggelse af natarbejde, herunder mindske forekomsten af natarbejde hos andre medarbejdere.

Støttet økonomisk af
Arbejdsmiljøforskningsfonden

Samarbejdspartnere
Professor Åse Marie Hansen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
Lektor Kirsten Nabe-Nielsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Helene Garde

Professor MSO

3916 5258

ahg@nfa.dk

Se Anne Helene Garde's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Ann Dyreborg Larsen

Seniorforsker

3916 5477

adl@nfa.dk

Se Ann Dyreborg Larsen's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Marie Aarrebo Jensen

Akademisk medarbejder

3916 5334

maa@nfa.dk

Se Marie Aarrebo Jensen's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00