GRACIOUS - Grouping, read-across, characterIsation and classification framework for regulatory risk assessment of manufactured nanomaterials and safer design of nano-enabled products

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2018 til 30. juni 2021
Udviklingen af en ramme for hvordan nanomaterialer kan grupperes på basis af viden om fysisk kemisk opbygning, toksikologisk viden etc.
Fremstilling og funktionalisering af materialer har fører til en lang række nanomaterialer, der varierer i f.eks. størrelse, morfologi og overfladeegenskaber. Hvert materialer har en række fordele; men de særprægede egenskaber kan også påvirke miljø og sundhedsrisici.

En tilstrækkelig sikkerhedsvurdering kræver dybdegående information om hvert nanomateriale, men det er i praksis umuligt at teste alle materialer for potentielle bivirkninger. Derfor er der behov for en mere effektiv måde at få sikkerhedsoplysninger om materialer. Dette kunne opnås ved at anvende gruppering og overførsel af viden mellem materialer. Der eksisterer allerede visse accepterede tilgange til gruppering af kemikalier, men den aktuelle anvendelse for nanomaterialer er vanskelig, da nødvendig viden ikke systematisk samles, mangler kvalitetskontrol eller ikke eksisterer.

GRACIOUS vil udvikle en ramme for hvordan gruppering af materialer og udnyttelse af viden om materialer på tværs af en gruppe kan bruges. Arbejdet vil omfatte fysisk-kemisk opbygning, frigivelse, eksponering, miljøskæbne og toksikologiske oplysninger. Rammen vil blive leveret som et computerbaseret værktøj, og vil understøtte sikker innovation ved at muliggøre overvejelser om bl.a. sikkerhed i forbindelse med materialeudvikling. For regulatorer og beslutningstagere vil GRACIOUS lette den egentlige anvendelse af gruppering af nanomaterialer for lettere at muliggøre en risikoanalyse uden omfattende test.

Projektet er et stort internationalt samarbejde med 23 partnere ledet af Heriot-Watt University, Edinbourgh, Skotland. Projektet er støttet af EUs forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020, bevilling nr. 760840.

Læs mere og følg projektet på www.h2020gracious.eu

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Nicklas Raun Jacobsen

Forskningschef

3916 5279

nrj@nfa.dk

Se Nicklas Raun Jacobsen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00