Eksponering for resistente svampe i arbejdsmiljøet

Igangværende - Projektperiode 01. juli 2021 til 31. juli 2023
Undersøgelse af eksponering for fungicidresistente svampe i arbejdsmiljøet – på tværs af arbejdsmiljøer og tid.
Projektets formål er at opnå viden om isolater af human-patogene svampe er resistente over for svampemidler typisk brugt til behandling af mennesker. Dette gøres på tværs af arbejdsmiljøer (bl.a. økologisk og traditionelt landbrug, affaldsbehandling, indendørs samt i sundhedsvæsenet) og over tid. Svampene er fra prøver taget med personbårne samplere, som opsamler luftbårne mikroorganismer, som kan trænge ind i luftvejene. Vi kan således få et udtryk for, eksponering for fungicidresistente svampe i arbejdsmiljøet i form af: resistensprofil, artsidentitet samt eksponerings-niveau.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Mette Madsen

Seniorforsker

3916 5242

amm@nfa.dk

Se Anne Mette Madsen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00