Er høje fysiske arbejdskrav en barriere for en fysisk aktiv fritid

Igangværende - Projektperiode 01. september 2017 til 31. august 2020
Mange kortuddannede med fysisk hårdt arbejde er ikke aktive i fritiden, selv om de ville have godt af det. Projektet skal undersøge, om der er en sammenhæng mellem de fysiske krav i arbejdet og den manglende aktivitet i fritiden.
Medarbejdere med høje fysiske arbejdskrav har behov for en fysisk aktiv fritid for at opretholde et godt helbred gennem et langt arbejdsliv. Men mange personer med fysisk krævende arbejde er fysisk inaktive i fritiden. Typisk forklares dette gennem social baggrund, da usund fritidsadfærd oftest forbindes med delavere sociale klasser. Men en fysisk inaktiv fritid kan være forårsaget af fysisk hårdt arbejde (såsom stående og gående arbejde, arbejde med foroverbøjet ryg og arbejde med høj pulsbelastning). Dette kan skyldes, at de høje fysiske arbejdskrav lægger en belastning på bevægeapparatet og kredsløbet, hvilket kan udtrætte medarbejderne og dermed udgøre en barriere for en fysisk aktiv fritid. Sammenhængen er dog ikke veldokumenteret. Et fåtal tidligere studier har undersøgt sammenhængen mellem fysiske arbejdskrav og fysisk inaktivitet i fritiden og fundet modstridende resultater. Typisk har disse studier benyttet spørgeskemadata, hvilket er kendt for at give upræcise resultater. For at fremskaffe pålidelige resultater er det nødvendigt med undersøgelser, hvor fysiske aktiviteter i arbejde og fritid er målt med præcise, tekniske målinger indenforkortuddannede jobgrupper.
Resultater
  • Does physically demanding work hinder a physically active lifestyle in low socioeconomic workers? A compositional data analysis based on accelerometer data
    The association between occupational standing and sedentary leisure time over consecutive workdays among blue-collar workers in manual jobs
    Is high aerobic workload at work associated with leisure time physical activity and sedentary behaviour among blue-collar workers? A compositional data analysis based on accelerometer data