Håndteringen af medarbejdere med psykisk relaterede trivsels- og fraværsproblemer

Afsluttet - Projektperiode 01. juli 2015 til 31. december 2016
Hvad gør lederne for at identificere og håndtere medarbejdere med psykisk relaterede helbredsproblemer? Og hvilke barrierer og muligheder oplever lederne i forhold til at identificere og håndtere medarbejdere med disse problemer?
Formål
Formålet med undersøgelsen var at få indsigt i følgende indtil nu underbelyste spørgsmål: Hvilke konkrete barrierer og muligheder oplever kommunalt ansatte ledere i forhold til at identificere og håndtere medarbejdere med Psykisk relaterede Trivsels- og Fraværs
Problemer? Hvilke erfaringer og oplevelser har lederne med at løse denne ledelsesopgave i praksis, og hvad gør de konkret for at identificere og håndtere medarbejdernes
psykiske mistrivsel eller mentale helbredsproblemer?
Udover det mere overordnede formål med projektet, undersøgte vi også ledernes erfaringer med og oplevelse af Københavns Kommunes tilbud Tidlig Indsats (TI). TI er et tilbud til ansatte i Københavns Kommune, som har til hensigt at reducere sygefravær og håndtere kommunalt ansattes mistrivsel på arbejdet.

Baggrund
Mange studier peger på, at lederen har en vigtig rolle i både forebyggelse, håndtering og fastholdelse af medarbejdere med psykisk relaterede helbredsproblemer. På trods af det er der kun få studier, der
tager udgangspunkt i lederens egen oplevelse af at varetage den rolle.

Mål
Målet med dette kvalitative studie var at undersøge ledernes oplevelse af muligheder og udfordringer i forhold til at identificere, håndtere og fastholde medarbejdere med Psykisk relaterede Trivsels- og Fraværs
Problemer.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Birgit Aust

Seniorforsker

3916 5464

bma@nfa.dk

Se Birgit Aust's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00